FNs internasjonale dag for frivillighet

FNs internasjonale dag for frivillighet er i dag 5. desember.

Norges Døveforbund har mange frivillige hos oss, hos våre syv utvalg Norges Døveforbunds SeniorutvalgArbeidslivsutvalget i Norges DøveforbundForeldre- og oppvekstutvalget til Norges Døveforbund, Tolkeutvalget, KODA-utvalget, Arkivutvalget og Jublieumsutvalget (NDF blir 100 år i 2018!). 

Vi har også blant annet frivillige hos NDFU - Norges Døveforbunds Ungdom, frivillige hos døveforeningene som driver med besøkstjeneste hos eldre og de som trenger det, og frivillige ved arrangementer som Døves Kulturdager som arrangeres for 50. gang neste år.

Vi er enormt takknemlig for alle våre frivillige som bidrar gjennom året, og vi setter stor pris på alt dere tilfører av smil, kunnskap, energi og stå-på-vilje. Norges Døveforbund hadde ikke vært det samme uten dere. 60 prosent av Norges befolkning deltar med #frivilliginnsats . Tusen takk!

Arkivbilde fra Arendalsuka 2014