PRESSEMELDING FRA NDF: Generalsekretær i Signo har gått av

Pressemelding i PDF format

PRESSEMELDING

Generalsekretær i Signo har gått av

Det er med sorg vi har fått vite at generalsekretæren i Signo Berge Andreas Steinsvåg har gått av. Han begynte i sin stilling 1. mai og allerede nå har han måttet slutte. Signo har med dette mistet en unik kapasitet som hadde de beste forutsetningene for å drive Signo med dens virksomheter i en krevende fremtid der det stilles stadig større krav til drift og finansiering.

Han har solid faglig bakgrunn fra helsevesenet, kjenner svært godt til minoritetsproblematikken generelt, kan norsk tegnspråk og erfaring som leder. Han er hørende men har svært god kjennskap til døves kultur og har av den grunn unike evner til å se hørende- og døvekultur i ulike kontekster. Disse kvalitetene mener vi er avgjørende for at Signo kan tilby de beste tegnspråklige tjenester

Signo har en unik rolle i døvesamfunnet der de har en omsetning på 541 millioner kroner for å tilby tjenestene for døve/hørselshemmede/døvblinde. Rundt 20 % av virksomhetens 1.175 ansatte er døve/hørselshemmede, men ingen av dem er på ledelsesnivå. Dette er i seg selv er en alvorlig sak når en slik historisk bedrift hviler på ideen om å gi døve/døvblinde et godt liv.

Signos formålsparagraf sier at man skal samarbeide med døve og døvblindes organisasjoner og det tegnspråklige fagmiljøet. Norges Døveforbund føler ikke at formålsparagrafen har blitt tatt til følge da representanter fra døve og døvblindes organisasjoner og tegnspråklig fagmiljø ble nedstemt i hovedstyret. Vår representant i hovedstyret informerte oss at det er en opplevd audisme i hovedstyret og på ledelsesnivå i Signo. Dette er igjen blitt bekreftet fra mange ulike hold. Dette er noe som vi ser alvorlig på.

Konflikten mellom hørende og døve/døvblinde har vært latent i lang tid, dette har ikke ledelsen i Signo løst. Ved ansettelse av Berge Andreas Steinsvåg kom denne konflikten frem i lyset fordi Berge Andreas så at det var nødvendig å ta tak i denne konflikten og løse den.

Norges Døveforbund opplever at bakgrunnen for at han nå slutter er at sterke krefter i Signo ikke ønsker å få frem denne konflikten fordi det ville medføre store, nødvendige og fremtidsrettede endringer i måten å drive Signo på.

Audisme er det samme som rasisme eller kjønnsdiskriminering, bare at diskriminering skjer på grunnlag av hørsel, ikke hudfarge eller kjønn. (Les mer: https://no.wikipedia.org/wiki/Audisme)

Et eksempel på audisme er at døve/døvblinde arbeidstakere og døve/døvblinde brukere av tjenesten opplever å bli diskriminert ved at de ikke blir hørt eller at deres unike kompetanse ikke blir verdsatt. Døve og døvblinde som mottar tegnspråklige tjenester fra Signo fortjener å skånes mot audisme, men det er ikke tilfellet i dag. Døves/døvblindes opplevelse av audisme må tas på alvor, og hørende på Signo må erkjenne og våge at dette er en reell selvopplevd erfaring som gjøres hver dag. Det som bekymrer oss er at dette fenomenet har over tid vokst seg så stort at det fremstår som et strukturelt problem. Vi har en lang vei å gå mot likestilling.

Vi oppfordrer Signo til å ta audismen på alvor.

Vi understreker at ikke alle hørende i Signo målbærer audisme.

NDF skal fortsette med å kjempe mot urettferdighet og diskriminering som skjer i Signo og ellers samfunnet slik at døve, hørselshemmede og døvblindes livskvalitet blir god.

Norges Døveforbund

Bjørn A. Kristiansen

Generalsekretær            

Tlf 23 31 06 30 på dagtid eller 92457516 (kun SMS)

VedleggStørrelse
Pressemelding310.79 KB