NRK søker simultantekstere

VIKTIG INFORMASJON FRA NRK og tilgjengelighetssjef Siri Antonsen. 

NRK har et mål om å tekste 100 %. Derfor har NRK hatt en gjennomgang av teksteområdet og teksternes tilknytningsform. 
NRK har til nå brukt frilansere til teksting. Nå vil nyhets- og simultantekstere bli fast ansatt i NRK. Det gir oss en større forutsigbarhet i bemanning av vakter, og vi vil over tid kunne direktetekste enda flere programmer.

NRK legger ned et stort arbeid for at innhold på TV, radio, nett og mobil skal være tilgjengelig, uavhengig av publikums opplevde hindringer rundt syn, hørsel eller kognitive ferdigheter. Våre ambisjoner og samfunnets forventninger om universell utforming og tilgjengelighet gjør at vi i NRK nå tekster det meste av vårt TV-innhold. 

Se stillingannonsen her.