Oppdatering i Signo saken #SignoAudisme

 Saken om Signo eksploderte da det ble kjent at Berge Andreas Steinsvåg måtte gå av som generalsekretær etter kun 7-8 måneder i stillingen sin.
Han ble presset ut av stillingen sin blant annet fordi han ønsket å gripe fatt i audismen som finnes i deler av Signo. 
 
NDF er involvert i denne saken fordi  NDF har en fast representasjon i hovedstyret i Signo og NDF har også en fast representasjon i Rådet. Organisasjonen Signo er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Hovedstyret har den øverste ledelse av arbeidet ved stiftelsen og ansetter generalsekretær.  Hovedstyret utnevnes av Stiftelsens råd som oppnevner styremedlemmer og styreleder til hovedstyret. Rådet vedtar vedtektene.  
 
Døvekirken Fellesråd, Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) og NDF har sendt bekymringsmeldinger til Rådet der det stilles spørsmålstegn ved tilliten til styreleder i hovedstyret.
 
Det som er kommet ut i media:
Vedlegget er fra Sandefjord Blad og kom ut sist fredag, mens de to neste linkene er fra Vårt Land kom ut i går og siste link er fra den 8. des. fra P4.
 
Styreleder Jens Barland sier i Vårt Land at det er en rivalisering om makt. Men han ønsker å fjerne Døvekirken, Norges Døveforbund (NDF) og de døvblindes organisasjoner sine representasjoner fra Rådet og det er ikke greit! MEN han ønsker å beholde- og styrker de diakonale kreftene i Signo. 
 
Se facebook siden «Stopp audismen i Signo» en gruppe som  fokuserer på audismen i samfunnet (også innen Signo), og har det som tema og mål å bekjempe dette. #SignoAudisme
Ja, det er det en maktkamp, men det er en kamp om hvilke verdier Signo skal stå for: NDF mener Signo må bli en målbærer for reell likestilling i organisasjonen der døve, døvblinde, hørselshemmede og hørende sees på som likeverdige individer, enten man er ansatt eller er bruker av tjenestene Signo leverer.
 
For NDF er det viktig at vi vinner denne verdikampen, fordi Signo er Norges største arbeidsplass for døve og hørselshemmede og resultatene fra denne kampen kan få konsekvenser for døve og hørselshemmede utenfor Signo.
 
Bjørn A. Kristiansen
Generalsekretær
Norges Døveforbund