Extratildelingen 2016

 

Dagen mange har ventet på er her. Det som er nytt i år er søknadsfristen til ExtraStiftelsen er 15.mars og 15.september, tidligere var det en gang i året.  Totalt er det 139 prosjekter som får støtte i denne runden, som er den aller første gangen med Helse-prosjekter. Norges Døveforbund har fått innvilget støtte til fem prosjekter.

Norges Døveforbund er fornøyd med å ha fått midler på 2.207.000 kroner til 5 nye prosjekter til og i tillegg har vi 8 andre som er flerårige prosjekter som er påbegynt i 2016. Til sammen har vi 13 prosjekter. Tusen takk ExtraStiftelsen og til alle som sendte inn prosjektsøknad til oss!

Nye prosjekter

1. Stub-Christiansen Advokatfirma AS/Døves rettshistorie - hvordan ble det... 348 000 En fargerik illustrert bok som handler om døves rettshistorie og hvordan døves språk, identitet og kultur ble som den er i dag

2. Supervisuell/ For barn: Lær tegnspråk på TV/nett! 436 000 Lage en filmserie på nett som fungerer som både barne-TV og tegnspråkkurs for barn. Hørende barn lærer tegnspråk, og hørselshemmede barn som allerede kan tegnspråk får underholdning.

3. Supervisuell/ tegn.tv 188 000 Realisere et norsk videoarkiv for tegnspråk, som beskrevet i tidligere Extraprosjekt "Forprosjekt norsk videoarkiv for tegnspråk" gjennom å videreutvikle Tegnspråkarkivet BETA til tegn.tv.

4. NSHP Tegnspråkfadder 595 000 NSHP En tegnspråkfadder for hørende helsearbeidere skal gi hørende praksis i tegnspråk og presentere døve kultur, døves måter å omgås på, steder døve møtes og hvordan døve lever sine liv.

5. NDF/ Tegnspråkkurs = inkludering 640 0000 Kursmateriellet i tegnspråk er fra 70- og 80-tallet, og er utviklet i samtidens lys. Prosjektet har målsetting om å lage nye kursmateriell.

Flerårige prosjekter i 2016 og 2017

  1. Døves historie–bevaring og tilgjengelighet 335 000
  2. Rådgivningskontor Innlandet 500 000 
  3. Grunnbok om norsk tegnspråk 819 000 
  4. MineTegn på mobile enheter 280 000 
  5. Hjelp, en tegnspråktolk i klassen min! 456 000 
  6. TegnStart på nett 480 000 Rehabilitering 
  7. MANU POPUP - Dans og substans 800 000 
  8. Foreldrene som lærte sine barns språk 560 000

Prosjektmidlene fra ExtraStiftelsen, gir Norges Døveforbund ekstra muskler til å gjennomføre interessepolitiske saker som står i forbundets handlingsplan og tiltak som døveforeningene ønsker å gjennomføre. ExtraStiftelsen har forstått viktigheten av vårt arbeid med å fremme norsk tegnspråk og hvilke utfordringer de store endringer (språk, kultur, skole og teknologi) som skjer i samfunnet som påvirker oss døve og hørselshemmede. Disse prosjektene dekker et vidt spenn av interessepolitiske temaer som NDF jobber målbevisst med for å bedre døve og hørselshemmedes hverdager innen språk, historie, oppvekst, helse, tolk, senior, musikk mm. Vi er spesielt glade for at at vi har fått midler til tegnspråkkurs = inkludering, prosjektet har målsetting om å lage nye kursmateriell til tegnspråkkurs i Norge for alle våre lokallag. 

Se her for listen over alle som får støtte fra Extrastiftelsen 2016 

Se her for søknadsfrister til ExtraStiftelsen 2017

Bjørn A. Kristiansen 

Generalsekretær