Dagskonferanse; Norsk tegnspråk - fra rettigheter til praksis

Logoen til SpråkrådetLogoen til Norges Døveforbund

Høgskolen i Oslo og Akerhus i samarbeid med Språkrådet og Norges Døveforbund arrangerer Dagskonferanse; Norsk tegnspråk - fra rettigheter til praksis

Norsk tegnspråk - fra rettigheter til praksis

Velkommen til utdanningspolitisk dagskonferanse om norsk tegnspråk. Arrangementet er åpent for alle som ønsker å melde seg på.

Sted: Pilestredet 32, Store Auditorium (rom N002-107)Dato og tid: mandag 16. januar 2017 kl. 10.00 - 17.00

Det har skjedd store endringer i norsk tegnspråks stilling i samfunnet, og særlig i utdanningssystemet, etter at den daværende regjeringen for første gang anerkjente norsk tegnspråk som språk i St.meld. nr. 61 (1984–1985)  Om visse sider ved spesialundervisninga og den pedagogisk-psykologiske tenesta.

På konferansen vil vi ikke bare trekke fram de betydelige tiltakene som er gjort for å styrke norsk tegnspråk i utdanningen, men også noen av de hindringene som fortsatt stenger for en full implementering av tiltakene. Noen av de utfordringene som fortsatt gjenstår på dette området, ble tatt opp i Stortinget våren 2016. På vår konferanse samler vi både språkbrukere, fagfolk og politikere til å belyse disse temaene.

Konferansen blir tolket mellom norsk talespråk og norsk tegnspråk.

Påmelding:

Meld deg på via dette nettskjemaet

Påmeldingsfrist: 11. januar.

Konferanseavgiften er på 1200 kroner og dekker deltakelse og servering. 

Program

10.00  Velkommen. Rektor Curt Rice, HiOA

10.10  Opplæring i og på tegnspråk. Statssekretær Magnus Thue, Kunnskapsdepartementet

10.25  Hilsener fra medarrangørene:

 • direktør Åse Wetås, Språkrådet
 • leder Hedvig Sinnes, Norges Døveforbund

10.45  Fra rettigheter til praksis? Stortingsrepresentant Trine Skei Grande, Venstre

11.00  Pause

11.15  Innspill fra foreldre og barn:

 • Jorunn Dyngeland Liland
 • Per Gunnar Johnsen
 • Julia Johnsen

12.00  Lunsj

13.00  Kunstnerisk innslag. Teatersjef Mira Zuckermann, Teater Manu

13.15  Språk i et livsløpsperspektiv.

 • Mye er oppnådd, mye gjenstår. Arnfinn Muruvik Vonen, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Språkmiljø og psykisk helse. Beate Schie Berntsen og Beate Øhre, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Oslo universitetssykehus
 • Astri Frafjord og Marit Kommedal
 • Lubna Mehdi, Norges Døveforbunds Ungdom og Årets forbilde 2016​

14.15  Pause

14.45  Paneldebatt

 • stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø, AP
 • stortingsrepresentant Trine Skei Grande, V
 • stortingsrepresentant Bente Thorsen, FrP
 • stortingsrepresentant Anders Tyvand, KrF
 • stortingsrepresentant Kristin Vinje, H
 • vararepresentant på Stortinget Ivar Odnes, SP
 • forfatter og språkviter Helene Uri (debattleder)

Publikum kan stille skriftlige spørsmål til panelet under konferansen ved å levere lapper eller sende Twitter-meldinger med emneknagg #Norsktegnspråk. 

 16.45  Oppsummering

 • professor Arnfinn Muruvik Vonen, HiOA

17.00  Slutt

Arrangører

Konferansen arrangeres av Høgskolen i Oslo og Akerhus i samarbeid med Språkrådet og Norges Døveforbund.

(hentet fra HiOA)