Hørselshemmede barns organisasjon (HHBO)

HBBO og NDF

Det er etablert en ny organisasjon for hørselshemmede barn; Hørselshemmede barns organisasjon(HHBO). Det har i den forbindelse kommet spørsmål om denne organisasjonen er tilknyttet Norges Døveforbund. Vi finner grunn til å oppklare mulige misforståelser. HHBO er ikke tilknyttet Norges Døveforbund (NDF). Men der slutter kanskje også de store forskjellene. Mange vil se at styret i HHBO består av personer som tidligere har gått sin skole hos i NDF. Disse er ikke lenger aktive for NDF, men bidrar nå gjennom HHBO.

NDF har et utvalg som heter Foreldre- og oppvekstutvalget. Dette utvalget og HHBO har mange sammenfallende mål for barn og unge med hørselshemming. Barn og unge trenger alle som jobber for at de skal ha det godt i oppveksten og dermed videre i livet. Vi ser på den bakgrunn frem til et godt og slagkraftig samarbeid med HHBO, i de saker det er naturlig.

NDFs Foreldre- og oppvekstutvalg jobber for følgende:

 • Likeverdig opplæring for barn med hørselshemming
 • Rett til opplæring i og på tegnspråk
 • Retten til tospråklig opplæring
 • Rett til sosialt skolemiljø på tegnspråk
 • Nettverkets rett til tegnspråkopplæring
 • Tegnspråk som valgfag i grunnskolen og videregående skole
 • God informasjon til foreldre med døve barn
 • Ny språklov hvor tegnspråk får styrket sin stilling
 • God tilgang til tolk uavhengig av bosted

Følgende er med i NDFs Foreldre- og oppvekstutvalg

 • Per Gunnar Nygård – Jevnaker
 • Brit Sæther Liltved – Sandefjord
 • Per Gunnar Johnsen – Harstad
 • Martin Berhovde – Bergen
 • Ina Skaare – Enebakk
 • Cathrine Joramo Solbakken – Kåfjord
 • Elin Koch Singelstad – Sandnes
 • Sonja Myhre Holten – Observatør fra Språkrådet

Har du noe på hjertet? Ta kontakt på foreldretelefonen 971 30 514 eller epost!

Tove Fredrikke Bergh,

Oppvekstkonsulent

tove.bergh@doveforbundet.no

 

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er en seksjon under Norges Døveforbund med slagordet; En framtid for deg, meg og alle. NDFU er for alle barn og ungdommer mellom 0-30 år. De jobber med å gi aktivitetstilbud som kan være leir, seminar, konkurranser og kurs til alle aldersgruppe samtidig som de jobber interessepolitisk med skolespørsmål, eller studiespørsmål, etc. NDFU ivaretar døve og hørselshemmedes barn og unges sine rettigheter. NDFU har lokale ungdomsklubber i Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger som de jobber tett sammen med og de har som mål å opprette flere ungdomsklubber.