JUNGLEBOKEN

TEGNSPRÅKTOLKET TEATER
 

Vi kommer, kommer du? Jungelboken har premiere 28. januar og forestillingen 4. februar blir tegnspråktolket! 160 plasser er reservert med utsikt til tegnspråktolkene foran felt A. (gå direkte inn på Ticketmaster for billetter http://www.ticketmaster.no/…/jungelboken-tegnsprakto…/511333

Vi synes det er veldig bra at produsenten Taran AS i samarbeid med Chateu Neuf har tatt med informasjon om tegnspråktolking på reklameplakaten som er å se overalt i Oslo by blant annet på T-banen. Vi håper å se flere aktører følge etter med å reklamere for arrangementer som blir tegnspråktolket.

TEGNSPRÅKTOLKET TEATER

NDF får hvert år et tilskudd fra Kulturdepartementet for å tolke teaterforestillinger til tegnspråk.

Gå inn på http://deafnet.no/om-oss/tegnspraktolket-teater for å se en liste over forestillinger i 2017. Listen blir oppdatert fortløpende.

I år 2016 så ble 14 forskjellige teaterforestillinger tegnspråktolket. Alt fra barneforestillinger til stand-up show for voksne, som ble besøkt av dere i mange deler av Norge. NDF vil understreke at dette er et viktig arbeid å gjøre. Både i forhold til inkludering og tilrettelegging.