Varslingalarmen er ikke tilpasset for døve/hørselshemmede

I dag kl 12.00 har det vært gjennomført en test av varslingsalarm i hele landet i regi av Sivilforsvaret. Norges Døveforbund er svært skuffet over at varslingsalarmen ikke er tilpasset også for døve/hørselshemmede. Vi har sendt en klage til Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen, samt stilt flere kritiske spørsmål.

Spørsmålene fra oss til justis- og beredskapsministeren:

  1. Hva tenker justisministeren om at svært mange av oss døve og hørselshemmede ikke fikk med oss alarmen?
  2. Hva tenker justisministeren om at hvis det i dag var varsling om en reell katastrofe – hva skulle vi døve og hørselshemmede ha gjort?
  3. Hva tenker justisministeren om at dagens teknologi gjør at det finnes flere muligheter å kunne varsle døve og hørselshemmede om katastrofer?
  4. Hva tenker justisministeren om at det regjeringen din egentlig gjør er å nedvurdere oss funksjonshemmedes behov for å bli varslet på lik linje med andre i samfunnet?
Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen
Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen