Konferansen "Norsk tegnspråk - fra rettigheter til praksis" på HiOA

«Norsk tegnspråk - fra rettigheter til praksis» fant sted på HiOA mandag 16. januar. Arrangert av Høgskolen i Oslo og Akerhus i samarbeid med Språkrådet og Norges Døveforbund.

Døves Media sendte en live sending som man kan se her;

Velskrevet artikkel skrevet av professor Arnfinn Vonen. "Det et er et paradoks at det mest synlige språket vi har her i landet, tegnspråk, så lett blir usynliggjort og glemt. Altfor ofte blir det fortsatt betraktet som et spesialpedagogisk verktøy, en slags nødløsning som må velges når ingenting annet fungerer. La oss håpe at dette snart er et tilbakelagt stadium, og at norsk tegnspråk blir tatt på alvor på lik linje med andre språk i norsk utdanning og arbeidsliv." 

NDF sendte også live på Twitter. #norsktegnspråk  En artikkel om konferansen kommer i Døves Tidsskrift.