80% vikariat organisasjonskonsulent

Norges Døveforbund, som ble stiftet i 1918, er en av landets eldste brukerorganisasjoner. Vi arbeider for å fremme norsk tegnspråk i det norske samfunnet. Vi arbeider også for å styrke døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i samfunnet. Norges Døveforbund har opprettet stiftelser som samarbeider med forbundet med formål å styrke kunnskap om og anerkjennelse av norsk tegnspråk. Disse er Teater Manu, Døves Media og Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

80 % vikariat som organisasjonskonsulent

Vår organisasjonskonsulent går ut i studiepermisjon men fortsetter i 20% stilling med ulike prosjekter og vi søker etter en engasjert vikar. Vi søker etter en person som kan administrere tilskuddene innen kurs, kultur og likepersonsarbeid til våre lokallag.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvilke likepersonstilbudet til våre målgrupper
 • Budsjettansvar for VO-midler, kulturmidler og likepersonsmidler. (FUNKIS, BUFDIR og Kulturdepartmentet)
 • Søke de statlige instansene om disse midlene og rapportere for bruken av midlene
 • Behandle søknadene fra lokallagene om tilskudd og følge opp bruken av midlene.
 • Stimulere lokallagene til større bredde i sine aktiviteter.
 • Noe helgearbeid og reiser følger med stillingen.
 • Svare på henvendelser på sosiale medier 

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som klarer å omsette våre tilskudd til økt tilbud til medlemmer og andre.

 • Du må kunne jobbe selvstendig og systematisk
 • Du er en strategisk problemløser
 • Du er tegnspråklig og har god skriftlig framstillingsevne
 • Serviceinnstilt og positiv
 • Gode datakunnskaper er en forutsetning (Word, PowerPoint, Excel)
 • Utdannelse innen kontor- og administrasjonsfag er en fordel

Vi kan tilby

 • Meningsfulle og utviklende arbeidsoppgaver
 • Svært godt arbeidsmiljø som har høyt engasjement for sakene vi arbeider for
 • Fleksibilitet og lønn etter avtale
 • Ordnende arbeidsforhold og medlemskap i pensjons- og forsikringsordning

Det er et vikariat frem til 1. juli 2018 med mulighet for fast ansettelse.

Tiltredelse: snarest

Arbeidssted er Grensen 9, Oslo

Søknadsfrist: 15. februar 2017

For nærmere informasjon om stillingen:

Søknaden med CV sendes til generalsekretæren bjorn@doveforbundet.no