Døves Nordiske Råd (DNR) MØTE

Døves Nordiske Råd (DNR) har idag hatt workshop om FN konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som regjeringen ratifiserte i 2013. Fokuset denne gangen var på artikkel 30 ”Deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter fornøyelser og idrett” med fokus på punkt 4 ”Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre ha rett til anerkjennelse av og støtte til sin spesielle kulturelle og språklige identitet, herunder tegnspråk og døvekultur.”. 
Målet med slike workshop er å etablere en felles forståelse hos de nordiske døveorganisasjonene i hvordan teksten i CRPD'en skal tolkes. Og en felles forståelse for hvilke konkrete plikter staten har for å følge opp slik at vi døve og hørselshemmede kan delta på lik linje i vår deltakelse i kulturlivet, fritidsaktivteter, fornøyelse og idrett.

 

 

Bildet - fra venstre; Sonja M. Holten, Språkrådet, Henrik Sundqvist (Sverige), Lolo Danielsson (Sverige) Jenny Nilsson (Sverige), Hanne B. Kvitvær (NDF/WFD), Lars Knudsen (Danmark), Bjørn A. Kristiansen (NDF) og Laith Fathulla (Sverige), Berit Vegheim frs Stop diskriminering holdt et innlegg om CRPD og om andre FN konvensjoner.