TEGNSPRÅKOPPLÆRING TIL BÅDE KODA BARN OG SØKSEN 

Norges Døveforbund (NDF) har sendt mail til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen​ og gitt anerkjennelse for at han er tydelig på at «Regjeringen viderefører tilbudet til søsken av døve og hørselshemmede barn i Sør-Norge og vurderer å utvide tilbudet til flere deler av landet.»

NDF vil påpeke at det i tildelingsbrev til Statped​ for budsjettåret 2016 i kap.  3.2 Økonomiske rammer til Statped står blant annet følgende:

«Videre gjelder tildelingen tiltak er knyttet til tegnspråk og utvikling av hørselsområdet, og som har mål til å styrke norsk tegnspråk i barnehage og grunnopplæringen. Tiltakene som utvikles bør kunne nyttiggjøres av lærere, foreldre, søsken og KODA - barn og av ulike aktuelle tegnspråkmiljø. Dette innebærer også tiltak som skal styrke deltidsopplæringen for hørselshemmede i alle Statped sine regioner.»

Vår oppfatning er at det i tildelingsbrevet signaliseres at tilbud til søsken og KODA-barn (Kids Of Deaf Adult) er like viktige.  KODA-barn er en glemt gruppe som NDF oppfordrer til å løfte opp som en gruppe som også må få opplæringstilbud i tegnspråk. 

Siv Fosshaug har skrevet et veldig bra innlegg på facebookveggen til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om hvorfor KODA-barn må få opplæring i tegnspråk. 

25.01.2017 Statped har besluttet å legge ned tilbudet om tegnspråkopplæring for søsken fra og med høsten 2017. Her er et leserinnlegg i dagens Aftenposten skrevet av Amalie Lofthaug som har døv søster. Norges Døveforbund reagerer og har sendt et brev til Statped og bedt om en forklaring.

27.01.2017 Beskjed fra regjeringen om at tilbudet til søksen blir videreført.

Bjørn A. Kristiansen

Generalsekretær

Norges Døveforbund