EKSTRASTIFTELSEN: Informasjonsfilm om psykisk helse på tegnspråk er lansert.

Informasjonsfilm om psykisk helse på tegnspråk er endelig lansert.  Informasjonsfilmen forklarer på en lett forståelig måte ulike aspekter ved psykisk helse.

Gjennom 15 tegnspråkvideoer får du en innføring i "Tankevirus" av Hanne H. Brorson med Casper Lund som programleder, kortfilmen Johannas dag og til sist noen snutter om generelle psykiske lidelser!

Produsert for Norges Døveforbund av  Supervisuell med støtte fra ExtraStiftelsen. Med faglige innspill fra Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse - NBHP.

For mer informasjon om hørselshemming og psykisk helse, se Nasjonalt behandlingstilbud for hørselshemming og psykisk helse (NBHP) på web eller Facebook.