Eget valgprogram på tegnspråk

Eget valgprogram på tegnspråk

Før jul ble det sendt åpent brev til NRK fra NDF. NRK har blitt bedre til å dekke/døve hørselshemmede sitt behov om å få nyheter på sitt språk, tegnspråk gjennom tegnspråktolking.

Et godt eksempel på dette var valgsending av valgnatten i det amerikanske presidentvalget november 2016 ble tegnspråktolket gjennom hele natten. Det har blitt godt mottatt av våre medlemmer. Informasjon til døve og hørselshemmende har blitt forbedret siden 2001 men vi har godt grunn til å tro at valgdeltakelsen fortsatt er lavere enn befolkningen generelt. 

Norges Døveforbund forventer at alle valgsendinger til Stortingets valg 2017 blir tegnspråktolket og vi vil også oppfordre NRK til å lage et eget tegnspråkprogram til Stortingets valg med døve-og tegnspråkrelevant spørsmål til de ulike partier. Vi har fått tilbakemeldinger fra døve og hørselshemmede de siste årene er at det er godt med tegnspråktolket program men de savner et eget program med tegnspråklig programleder og med spørsmål som er relevant for døve og hørselshemmede. Dette vil være med å fremme demokrati. 

Åpent brev til NRK fra NDF om eget valgprogram på tegnspråk

Norge har flere døve og hørselshemmede som er eller tidligere har vært politiske engasjerte. I 2015 tok Døves Tidsskrift en prat med døve og hørselshemmede politiske aktive. I skrivende stund er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. . Last ned pdf-filen for å lese hva de har på hjertet!

VedleggStørrelse
egetvalgprogrampats.pdf60.89 KB