EXTRASTIFTELSEN:  Tegnspråk for alle

NDF har fått støtte fra ExtraStiftelsen​ til å utvikle en nettside, www.tegnsprakforalle.no. Siden er for spesielt for foreldre med hørselshemmede barn der de kan lese seg opp i tospråklig opplæring. Her kan du lese om rettighetene omkring barn med høselshemming. Siden skal utvikles kontinuerlig!

Tegnspråk for alle er en ressurside for alle som har eller ønsker tegnspråk i opplæringen. Tegnspråk for alle ønsker å informere om rettigheter, kunnskap og praktisk informasjon knyttet til undervisning i og på tegsnpråk til foresatte og skoleverket.  

Hvert år fødes det ca 60.000 barn i Norge. Ca 60 av disse har i en eller annen grad hørselsnedsettelser som krever oppfølging. Det er er veldig viktig at denne oppfølgingen starter så tidlig som mulig. I dag får de fleste døve og hørselshemmede barn cochleaimplantater (ci) eller høreapparater.

Prosjektet er gjennomført av Norges Døveforbund med støtte fra ExtraStiftelsen.