NYHET – FAMILIEMEDLEMSKAP OG INFORMASJON OM KONTINGENT 2017

ÅRET 2016

I 2016 brukte vi mye ressurser på tolkesaken, og i 2017 håper vi å få politikerne til å gå med på å følge opp den nye tolkerapporten som har mange gode forslag til bedre tolketjeneste. NDF jobber jevnt med å få stortinget til å vedta ny språklov, Vi arbeider for å gjøre norsk tegnspråk kjent og akseptert som et fullverdig språk og som en del av den norske kulturarven. Av andre viktige oppgaver nevnes nødmelding, barnehage-, og grunnskoletilbud til døve- og hørselshemmede, teksting i TV og andre medier, arbeidsliv og at tegnspråklige døve skal få rett til å velge tegnspråklige sykehjem.

Jo flere medlemmer, jo sterkere står vi. Du behøver ikke selv å være døv eller hørselshemmet for å bli medlem hos oss, mange av våre medlemmer ønsker kun å vise sitt engasjement og støtte.

Vi har derfor gleden av å lansere familiemedlemskap i 2017.

NYHET – FAMILIEMEDLEMSKAP!

Med familiemedlemskap kan alle i husstanden være medlem for en rabattert sum.  Dere mottar en giro, og alle får tilgang til de gode medlemsfordelene.

Vi har to følgende typer familiemedlemskap; (vedtatt på landsmøtet 2016)

  • Familiemedlemskap 1 - en voksen og et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand.
  • Familiemedlemskap 2 -  to voksne (samboer/ektefelle) og et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand
Familiemedlemskap 1      450 kr + 100 per barn/ungdom opptil 26.    
 Familiemedlemskap 2              650 kr + 100 per barn/ungdom opptil 26.

Ønsker du familiemedlemskap? Meld deg inn her. Ønsker du å være medlem hos NDF? Meld deg inn her.

Medlemskontingent for 2017

Medlemskontingent for 2017 blir sendt ut per epost til medlemmer som har e-postadresse registrert hos oss disse dager. Faktura på epost ble sendt til alle våre medlemmer 7. mars.  Faktura per brev blir sendt i neste uke.

Ønsker du å få faktura på epost? Ta kontakt med medlem@doveforbundet.no. Medlemskort og oblat for 2017 blir sendt ut etter at kontingenten er betalt.