NDF har sendt høringssvar til Arbeid og Sosialdepartementet

I høsten har det vært en del bråk om tolkerapporten «Helhetlige gjennomgang av tolkeområdet». Nå har Arbeids- og Sosialdepartementet utlyst en minihøring. Høringsfristen var i dag. NDF har sendt tre høringssvar; ett mai 2016, ett tilleggs brev til det gamle høringssvaret - med ting som vi har blitt oppmerksom på i høst. Samt et felles med Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/døvblinde (LSHDB), Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) Hørselshemmede Landsforbund (HLF).

Norges Døveforbund er meget kritiske til Hjelpemidler og Tilrettelegging (HoT). I fellesbrevet med de tre andre brukerorganisasjonene skrev vi følgende:

  1. Vi forventer at departementet skal gjøre noe med rapporten istedenfor å legge den bort som de har gjort med de tidligere utredninger. Vi krever at vi skal være involvert i hele prosessen.
  2. Agenda Kaupang har anbefalt en egen utredning på organisering av tolketjenesten. Dette støttes av alle fire brukerorganisasjonene.

I tilleggsbrevet skrev vi følgende:

 

  1. Eksempler på dårlig økonomistyring hos HoT.
  2. Datatilsynet har opprettet en sak om tolkebrukeres personvern.
  3. Mulig underforbruk av Tolketjenesten som er et resultat av dårlig ledelse.
  4. HoT sitt syn på tolkerollen som er i strid med det som råder nasjonalt og internasjonalt i tegnspråkfagmiljøet.
  5. HoT sin manglende vilje til kompetanseutvikling.
  6. Manglende brukermedvirkning på alle nivåer.

 

Disse brevene og brevet fra i fjor kan du lese her: