Tolk 1.mai

Hvis du vil se 1.mai-taler på tegnspråk må du dra til Sarpsborg eller Trondheim! Disse byene er de eneste byene som har vært bevisst på dette. Vi håper flere følger etter demog har tegnspråktolk på 1.mai-taler neste år. 

Se her for program for Sarpsborg: 

Kl 12.15          Samling  for demonstrasjonstog på Torget

                        Avduking av ny fane for Sarpsborg Arbeiderparti

                        Ved hele hovedarrangementet er det tegnspråktolk

                        Appell ved stortingskandidat Elise Bjørnebekk-Waagen, Ap

                        Sang av Fagforeningenes Mannskor. 

                        Korps i toget: Hafslundsøy Musikkorps og Greåker Musikkorps

Kl 12.30          Demonstrasjonstog som går rundt Torget, Roald Amundsensgt.,   Sigvat Skalds gt. Glengsgata, Pellygt, Rosenqrantsgt og St.Mariesgt. til torget.

Kl 13.00          Åpning av hovedarrangement på Torget.

                        Sang av Fagforeningenes Mannskor

                        Tale ved: Leder av Fellesforbundet Jørn-Henning Eggum

                        Appell ved stortingskandidat Freddy Øvstegård, SV

                        Appell ved Hanne Lone Berg, Rød Ungdom og

                        Mattis Minge, Senterungdommen

                        Avslutning med Internasjonalen av Hafslundsøy Musikkorps og Fagforeningenes Mannskor

 

Program for Trondheim

 

Kl. 08.00 Flaggheising Folkets Hus med fanfare v/ musiker fra Bispehaugen Ungdomskorps.

Kl. 08.45 Bekransning Gravminne for Frihetskampens ofre, Dom­kirkegården. Tale v/ Odd Jarl Gerhardsen, NKP i Midt-Norge. Musikk v/ Musikkforen­ingen Nidarholm

Kl. 09.30 Bekransning av Sovjetiske krigsgraver, Lademoen kirkegård. Tale v/ Mona Berger, 2. kandidat for Sør-Trøndelag SV. Musikk v/ Jernbanens Musikkorps.

Kl. 10.15 Bekransning av Anders Buens Bauta, Lademoen park. Tale v/ Edvin Helland, nestleder Trondheim AP. Musikk v/ Jernbanens Musikkorps.

Kl. 10.45 Bekransning av K. O. Thornæs Bauta, parken i Nonne­gata. Tale for NKP v/ Kjell Jan Hammer. Musikk v/ Jernbanens Musikkorps.

Kl. 11.25 Bekransning av Johan Nygaardsvolds statue, Lille­torget. Tale v/ Muzaffer Kara, nestleder Trondheim AUF. Musikk v/ Bispehaugen Ungdomskorps.

Kl. 11.50 Kransnedleggelse ved minnesmerke etter 22. juli i Tor­denskioldsparken. Tale v/ Hanne Moe Bjørnbet, leder Tr.heim AP. Appell v/ Mathea Pedersen, leder Tr.heim AUF. Musikk v/ Bispehaugen Ungdomskorps.

Kl. 12.00 Katedralskolen – demonstrasjons­tog oppstilles

Kl. 12.15 Musikk ved Ranheim Musikkforening.

Kl. 13.00 Avmarsj: Katedralskolens gårdsplass – Munkegt. – Erling Skakkes gt. – Kjøpmannsgt. – Olav Tryggva­sons gt. – Munkegt. – torget. Musikk 8 korps.

Kl. 14.00 Folkemøte. Taler v/ Mimmi Kvisvik, for­bundsleder FO, Lars Haltbrekken, SVs 1. kandidat S-Trøndelag, Ragna Vorkinnslien, Rødts 1. kandidat S-Trøndelag og Karianne Tung, stortingsrepr. AP. Strind­heim Janitsjar. Sosialistisk Kor i Trondheim. Dirigent Lena Hanssen.

Korpsmusikk støttes av Trondheim kommune. Taler på folkemøtet på torget vil bli tegnspråktolket og skrivetolket.