Siste oppdatering i tolkesaken

Departementet fikk for to uker siden høringssvar fra NDF og andre organisasjoner på Agenda Kaupangs rapporten «Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet».

I går innkalte departementet til en høringsrunde med NDF og flere andre organisasjoner. Hjelpemiddel og tilretting (HoT) som har ansvar for tolketjenesten var også der. Det var en bred enighet i bruker- og fagmiljøet under møtet at det trenges en ny utredning av organiseringen av tolketjenesten. HoT fikk masse kritikk på møtet, ikke bare fra NDF, men også fra andre organisasjoner. NDF er veldig glad for at vi har fått mye støtte og ønsker å takke alle organisasjoner for støtten.

Departementet holder nå på med å oppsummering etter møtet i går og ser gjennom høringssvarene for å ta en avgjørelse i løpet av kort tid. NDF skal følge nøye med.

Hvis departementet snart ikke er tydelig på at de ønsker å se på organiseringen av tolketjenesten så må NDF vurdere om vi må ta en ny aksjon igjen som vi gjorde i høst

Vi skal holde dere oppdatert.