Innsatt og utsatt – Rapport om soningsforholdene til utsatte grupper i fengsel.

Teksten på tegnspråk:  https://www.youtube.com/embed/1H1OjM9FOOI

Norges Døveforbund var på frokostmøte hos Likestillings og diskrimineringsombudet 16.mai.

Tema for møtet var rapporten «innsatt og utsatt – Rapport om soningsforholdene til utsatte grupper i fengsel».  Den omhandlet funksjonshemmede og andre utsatte grupper.

Norges Døveforbund mener det står for lite om hørselshemmede i denne rapporten. Det er et problem når det gjelder universell utforming for hørselshemmede. Et eksempel er, celle oppbyggingen i fengselet, hvis man trenger hjelp kan man trykke på en knapp, da får man kontakt med en person gjennom en høyttaler anlegg som man kan snakke med. Dette er ikke tilgjengelig for de som ikke hører. Det er ikke tekstet på varslingsanlegg og mye informasjon blir gitt gjennom høyttaler.

Uansett så er det ikke så ille som det sosiale forholdet. Her blir de døve/hørselshemmede isolerte og får ikke snakke med de andre innsatte – hvilket som betyr at døve/hørselshemmede får en dobbel straff. Norges Døveforbund gav tilbakemelding på at de bør ha mer fokus på døve og hørselshemmede innsatte i fengsel, i rapporten.

Rapporten i sin helhet kan leses her: https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjlsKaMy_vTAhUC_ywKHUrSA0oQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ldo.no%2Fglobalassets%2Fbrosjyrer-handboker-rapporter%2Frapporter_analyser%2Fsoningsrapport-web.pdf&usg=AFQjCNEXjtXi0BYfPAI2NuiINEV06-3DeQ&sig2=pNl9U5JwWmEy-Kj2Qp1CdA