Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (m.fl) inviterer til åpne samtaler, råd og veiledning.

Tid: Torsdag 1. og 15. juni kl. 13-16.
Eksempler på temaer du kan snakke med oss om:
 Råd om vedlikehold av høreapparater og andre hjelpemidler.
 Temaer knyttet til det å leve som hørselshemmet
 Hvor du kan få hjelp dersom du strever med triste tanker eller angst
 Tilrettelegging i arbeidslivet
 Brev fra NAV og andre offentlige etater
 Stress og belastninger som gjør hverdagen vanskelig
Du kan treffe personer fra Rådgivningskontoret for syn og hørsel, fagpersoner fra NAV med kompetanse på hørsel og arbeid, likemenn fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og ansatte ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP).
Vi har taushetsplikt. Tilbudet er gratis og gis på tegnspråk, talespråk, norsk med tegnstøtte, eller ved bruk av tolk og andre hjelpemidler. Ingen bekymringer er for store eller små til å ta kontakt.
Sted: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Bygg 3, 1. etasje.
Spørsmål? nbhp@ous-hf.no / 22 92 35 02 / 951 57 782