Prosjektsøknad til ExtraStiftelsen?

Har du en prosjektidé du ønsker å gjennomføre og trenger prosjektmidler?

Norges Døveforbund har en omfattende prosjektvirksomhet og er en av søkerorganisasjonene til ExtraStiftelsen. 

Målsetning
Forbundets målsetting med prosjektmidler fra ExtraStiftelsen er å fremme likestilling for døve og hørselshemmede i samfunnet, samt styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet. NDF ønsker å initiere til prosjekttiltak som er i tråd med forbund ets arbeidsprogram innen blant annet tegnspråk, utredning, forskning, interessepolitikk, brukermedvirkning, likestilling, informasjon, rettigheter, tilgjengelighet og andre dagsaktuelle temaer som angår døve og hørselshemmede.

NDF inviterer fagmiljøer, lokallag av NDF og andre samarbeidspartnere som arbeider med og/eller for døve og hørselshemmede til å søke ExtraStiftelsen om prosjektmidler gjennom NDF. Vi ønsker å oppnå kontakt med instanser og enkeltpersoner som har ideer til prosjekter som kan bidra til gjennomføring av forbundets målsetninger.

 

ULIKE PROSJEKTOMRÅDER

ExtraExpress
Gjennom ExtraExpress kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter. Dette kan for eksempel være midler til fjelltur, datakurs, svømmetrening, førstehjelpsutstyr, gapahuk eller liknende. Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring. Man kan søke om 5.000-30.000 kr. Søknadsfrist: 15.mars og 15.september. Hvis det er ønskelig at prosjektkoordinator fra NDF skal se på søknad så må det tas kontakt i god tid før fristen.

Helse
Tidligere het dette forebygging og rehabilitering, men har blitt slått sammen til ett område «helse». Større prosjekter som skal vare i 1-3 år kan søkes her. Man kan søke om tiltak for å forbedre fysisk eller psykisk helse, bedrede levekår eller andre helseområder. Det gis ikke støtte til etablering av institusjoner men du kan søke om støtte til forprosjekter og utredninger for etablering av institusjoner som er i tråd med offentlige planer. Det gis ikke midler til dekning av ordinære driftsutgifter i organisasjonene.

Det som er nytt i år er søknadsfristen til ExtraStiftelsen er 15.september. For å søke gjennom NDF må dere sende en skisse for nye helseprosjekter innen 1.juni, og sende søknad ferdigskrevet til oss 15.august.

Forskning
Man kan søke om forskning som støtter medisinsk helsefaglig og samfunnsvitenskapelig forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Søknadsfristen er 1.juni, men dere må sende en skisse til oss innen 15.april og sende søknad ferdigskrevet til oss 15.mai. 

 

NDFS INTERNE FRISTER

Extra Express: 

  • Søknadsfrist: 15.mars og 15.september. 


Helse:

  • Søknadsfrist 15.august og 15.februar 


Forskning: 

  • Søknadsfrist: 15.mai 

 

RESSURSER

Les retningslinjene og informasjonen her: www.extrastiftelsen.no/sok/(link is external) . Bla i prosjektbiblioteket for å se alle prosjektene som har blitt gjennomført her: https://extraweb.no/portal/#projects/library(link is external). Hvis dere søker på «Norges Døveforbund» kan dere se alle tidligere prosjektene som har fått støtte fra ExtraStiftelsen. 

NDF ved prosjektkoordinator kan bistå med veiledning ved utforming av prosjektbeskrivelse/søknad.  Vi kan sende en søknadsmal til prosjektbeskrivelse på mail. Send en kort prosjektskisse og hva man ønsker å oppnå med prosjektet. Ta kontakt med prosjektkoordinator Petter Noddeland på mail så tidlig som mulig da det er mange som søker og dere får mer hjelp jo tidligere ute dere er. 

For mer informasjon om ExtraStiftelsen: www.extrastiftelsen.no(link is external)

 

KONTAKTINFORMASJON

Prosjektkoordinator Petter Noddeland
Mail: petter@doveforbundet.no(link sends e-mail)
Telefon: 414 10 959 (kun sms/facetime)