28 deltakere nektes til DMI konferanse

Neste uke skal DMI (Deaf Ministries International) ha en stor internasjonal konferanse i Stavern.

165 deltakere har meldt seg på, men foreløpig ser det ut til at kun 137 får delta. 28 deltakere fra Afrika og Asia nektes visum til konferansen. NDF er skuffet over at de ikke kan delta og vil uttrykke medfølelse.

Det eneste grunnlaget for nektelsen er stedene disse menneskene kommer fra, og det kan de lite gjøre noe med. Til sammenlikning med strafferetten er det slik at vi, i Norge som en rettsstat og demokratisk samfunn, bygger på det prinsipp at det er bedre at en skyldig går fri, enn at en uskyldig blir dømt. Dette er et viktig prinsipp som vi må holde fast ved. Her er prinsippet snudd på hodet; disse menneskene må selv bevise at de ikke har tenkt å begå en handling i fremtiden. Bevisbyrden er lagt på den mistenkte også før forholdet er en realitet. Det er NDF skuffet over.

NDF er uansett stolt av at en så stor internasjonal konferanse skjer her i Norge. DMI er en kristen organisasjon som stadig vokser. De har hatt konferanse hvert 3.år siden 1999 og driver med viktig humanistiske arbeid for døve i mange land.