NDF på besøk hos Kulturdepartementet

NDF har lenge kjempet for bedre undertekster på TV og har fulgt nøye med på talegjenkjenningsmarkedet. I 2015 har talegjenkjenningsfirmaet Max Manus fått 13 millioner kroner fra Arbeids og sosialdepartementet til å utvikle teknologi som kan åpne og start et dataprogram med norsk stemme. De har vært på besøk hos oss og viste hvordan teknologien fungerer. NDF ble imponert over hvor lett den gjenkjente stemme og mener at teknologien er klar til å prøves ut på norske TV. MaX Manus sier at det må lite midler til og halvt år til ett år tilpassingsperiode før vi kan bruke talegjenkjenning på norske TV. Det mangler bare politisk vilje til å gjøre det. NDF tok initiativ til møte med kulturdepartement for å få dem til å ta føring i denne prosessen. Vi hadde møte med dem i går. De er villige til å holde kontakt og samarbeide med oss for å få det på plass. Kanskje er en av største drøm som en døv/hørselshemmede hadde i mange år - full tilgang på teksting døgnet rundt rett rundt hjørnet?

NDF vil fortsette kjempe for å få det til!