Vi trenger din støtte for å få beholde nivået på kulturtilskuddet som Kulturdepartementet gir til NDF

(tegnspråkvideo av teksten: https://youtu.be/LyddjeEU5DM

Norges Døveforbund mottar kulturmidler hvert år til ulike kulturformål. For eksempel teatertolking, kulturaktiviteter hos døveforeninger, døves kulturdager og så videre. For neste år foreslår kulturdepartementet/regjeringen å redusere støtten fra 1,4 millioner til 1 million. Det rammer hele tegnspråkmiljøet og er uakseptabelt å gjøre det mot oss som er en liten og sårbar gruppe tegnspråkbrukere.

Regjeringen forhandler nå med stortinget om statsbudsjettet.

Venstre har i sitt budsjettforslag foreslått at NDF skal få 2.5 mill for arbeidet med å fremme norsk tegnspråk. Venstre forstår den viktige – og nødvendige arbeidet for å styrke norsk tegnspråk mens kulturdepartementet ikke forstår det.

Vi håper de andre partiene støtter forslaget til Venstre.

Det er familie- og kulturkomiteen som bestemmer denne posten. Norges Døveforbund jobber hardt for å få tilbake midler. Vi har fått støtte fra Terje Breivik (Venstre) og Freddy Andre Øvstegård (SV), men mangler fem til for å få flertall. Vi må jobbe for at alle i komiteen til å stemme mot forslaget som ble lagt fram fra regjeringen.

Vi ber dere om å hjelpe oss med å legge press på dem ved å poste ulike meldinger på Facebook eller twitter med #tegnkutt.

Vi håper at så mange av dere sender twittermelding /sender mail på facebook

Navnet på politikerne i familie og kulturkomiteen finner du på deafnet.

(Det er Anette Trettebergstuen (AP), Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Masud Gharahkhani (AP), Kari Henriksen (AP), Åslaug Sem-Jacobsen (SP).)   TA MED ALLE I KOMITEEN når du sender twitter. Det er ikke plass til alle, men bytt på navnene til de samme twittermelding.

Twitternavn deres er:

@geirJbekkevold
@trettebergstuen
@masudGh
@karihenriksen
@aaslaugsen
@tagep
@tonewtroen
@mhaukland

Vi kan ikke finne twitterkonto til Silje Hjemdal (FrP) og Morten Wold (FrP), kanskje de har det ikke, men hvis dere finner kontoene deres – ta kontakt med oss!

Forslag til twittermelding:

"@geirJbekkevold @trettebergstuen @norgesdovefb får redusert støtte fra 1.38 mil til 1 mill. Det rammer en sårbar gruppe #tegnkutt"

"@tagep @tonewtroen @mhaukland Støtt Venstre som foreslår økning til 2.5 mill til @norgesdovefb i stedet for #tegnkutt fra 1,38-1 mill"

"@masudGh @karihenriksen @aaslaugsen Til tross for at tegnspråk ble anerkjent som fullverdig språk ble det #tegnkutt fra 1,38 mill – 1 mill!"  

"@geirJbekkevold @trettebergstuen @norgesdovefb er største brukerorganisasjon som jobber for £tegnspråk. Fortjener ikke #tegnkutt fra 1,38-1 mill!"

"@masudGh @karihenriksen @aaslaugsen @kulturdep driver med undertrykkelse av tegnspråk ved de #tegnkutt fra 1,38 mill – 1 mill!"