NDF får økt tilskudd fra kulturdepartementet til vårt kulturarbeid!

NDF får økt tilskudd fra kulturdepartementet til vårt kulturarbeid!
Onsdag kveld ble de fire partiene (Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti) enige om statsbudsjettet.
Istedenfor kutt på 40 % får NDF i 2018 1.5 mill i kulturtilskudd - det vil si en økning på 8.7 % sammenlignet med 2017!

Det betyr at vi for første gang på flere år har mulighet til å få mer kulturaktivitet til glede for alle som snakker tegnspråk og for alle som ønsker å bli kjent med døves kultur og tegnspråk. Vi tenker blant annet på døve og hørselshemmede barn og unge og deres foreldre. Det i tillegg til at teatertolking kan fortsette.

#tegnknutt som vi brukte som hashtag ble flittig brukt av våre venner og støttespillere. Det var en god hjelp og takk til dere alle som brukte den på twitter!

Vi takker Bergen Døvesenter som har bidratt til det gode resultatet.

Det bør også nevnes at Venstre i sitt alternative statsbudsjett foreslo at NDF skulle få støtte for vårt arbeid med å fremme norsk tegnspråk. Det vil si at Venstre, slik vi gjør det, sammenligner NDF med andre språkorganisasjoner i Norge som f.eks. Noregs Mållag og Riksmålsforbundet som arbeider for å fremme språk.
Venstre har med dette sprengt en ny grense ved at vi endelig har «fått» et parti som mener at NDF skal likebehandles med andre språkorganisasjoner og få tilskudd for det. I dag finansierer vi språkarbeidet med arv og gaver og det holder ikke i lengden!

Vi vil fortsette med den gode dialogen med familie- og kulturkomiteen i stortinget med sikte på å få NDF inn som språkorganisasjon i statsbudsjettet for 2019.