A. C. Møller barnehage

NDF støtter foreldrenes kamp og mener at Statped inntil videre må drive A. C. Møller barnehage

Det har kommet reaksjoner på det vi la ut sist mandag der vi sier at Trondheim kommune skal videreføre det gode barnehagetilbudet. 
Det kan ha blitt oppfattet som om NDF har gitt et godkjent stempel til prosessen rundt flyttingen av barnehagen og at NDF stoler på at kommunen vil klare å få til et like godt tilbud som dagens barnehage har.

Det stemmer ikke!

Det vi sier er at vi forventer at Statped og kommunen har en tilsvarende god prosess som da kommunen overtok skoledriften av A.C. Møller skole fra Statped. 
Når kommunalråd Camilla Nereid sier «kommunen skal videreføre det gode tilbudet som Møller barnehage i dag gir», så tar vi henne på ordet.
Når direktør Tone Mørk sier at de "ikke vil slippe denne saken før den nye barnehagen er kommet godt i gang", så tar vi henne på ordet.

NDF har dialog med Statped og kommunen om hvordan man bør planlegge overgangen.
Det som slår oss er at planleggingen med overgangen kom for sent i gang.

For at det skal være mulig å få til en god prosess mener vi at tid har blitt en kritisk faktor.
Vi mener at Statped må ha ansvaret for drift av barnehagen hvert fall frem til august 2019.

Nå trenger Statped/fagmiljøet, kommunen og foreldrene den nødvendige tiden fremover til å diskutere frem til en god prosess som vil sikre at dagens tilbud opprettholdes.

NDF har formidlet tre punkter til kommunen:
- Barnehagen videreføres som en egen selvstendig barnehage
- Kommunen kommunisere ut at det er et krav at nyansatte skal 
kunne flytende tegnspråk. 
Det er blitt nevnt at kommunen ønsker å følge kommunens 
normer for fagkunnskap. Det er mange som glemmer at 
tegnspråkkunnskap er langt viktigere enn fagkunnskap. Det er 
selvsagt viktig med en god kombinasjon, men vi har sett i 
mange tilfeller at det blir ansatt folk med utdannelse som ikke 
kan tegnspråk fordi det er «viktig» med fagkunnskap. 
- De har med en døv i intervjugruppa som skal intervjue 
søkere til den nye barnehagen.

NDF støtter fullt ut foreldrenes engasjement for å sikre at det gode barnehagetilbudet blir videreført. NDF mener at foreldre gjør en fantastisk og viktig jobb med å fronte saken, synliggjøre og påvirke opinionen og kommunen.