Tildeling ExtraStiftelsen Helse Høst 2017

Dagen mange har ventet på er her. Norges Døveforbund er fornøyd med å ha fått midler på 1.915.500 kroner til seks nye prosjekter.

Nye prosjekter

 1. «Sorg? Ikke sykdom!» - Døve sorggrupper         
  Døvekirken                        3 årig           År 1: 31000,-          År 2: 324.000,-              År 3: 363.000,- 
  Sorg er ikke sykdom. Men en sorg som ikke kommuniseres og bearbeides kan utløse psykiske sykdom. Døve og hørselshemmede skal få en god sorgprosess ved hjelp av et sorgarbeid på norsk tegnspråk som forebygger psykiske lidelser. Det skal utvikles en tegnpråklig manual for gode sorgprosesser som starter med samtaler før begravelsen og tas videre til sorggrupper med dette skal det etableres et kontinuerlig tilbud. Derfor legges det opp til et treårig prosjekt der det først utvikles en manual og et opplegg som så prøves ut, justeres og overføres til et kontinuerlig tilbud.
   
 2. Den første boken – basistekster på NTS               
  Døvekirken                        2 årig                    År 1: 350 500,-                   År 2: 367 500,-
  Døve og hørselshemmede skal få tilgang til en viktig del av kulturarven vår, bibelske kjernetekster. FN konvensjonene, tre sentrale surer fra koranen men også viktige bibelske tekster fra «Skapelsen» over «Skriften på veggen» til «En ny himmel og en ny jord» vil bidra til bedre tilgang til vår kristne og humanistiske arv.Det er flere som bruker Norsk tegnspråk daglig enn alle samiske språk til sammen. Med dette prosjektet vil døve komme et stykke nærmere den samme tilgangen til tekster som viktig både for egen livstolking, men også til å forstå vår kultur, og med dette til bedre mental helse.
   
 3. Manu stjerneskudd
  Teater Manu                     2 årig                    År 1: 400 000,-                   År 2: 400.000 kr
  Det finnes ikke noe teatertilbud i Norden for døve og hørselshemmede ungdommer, der de kan utvikle seg og starte en teaterkarriere. Teater Manu har fått midler til et taltentprogram som er kalt for Manu stjerneskudd, men vi ønsker en lite sideprosjekt der døve/hørselshemmede ungdommene holde teaterworkshop for døve/hørselshemmede barn. Siden vi vet at teater- og kulturtilbud gjør at folk blir mer sammensveiset og får styrket sin mentale helse ønsker vi å søke ExtraStiftelsen helse om støtte til dette parallelprosjektet.
   
 4. Mellom barken og veden                                                           
  Vestfold Døveforening             1 årig                     År 1: 150 000,-
  Vestfold Døveforening skal gjennomføre minst et treff i måned for hørselshemmede som trenger å praktisere tegnspråk i naturlige omgivelser sammen med frivillige «tegnspråkveiledere» fra foreningen. Treffene skal arrangeres på forskjellige steder etter hvilken årstid det er. Oppstart vinteren 2018 med treff i et lokale i Sandefjord og etter hvert ute i naturen for å kunne bruke omgivelser som samtaletemaer.
   
 5. Tegnråd i Troms og Finnmark
  NDF i samarbeid med døveforeningene i Nord-Norge    1 årig    År 1: 421.000
  Kartlegge behov og skissere en løsning for rådgivingstjeneste for tegnspråklige i Troms og Finnmark, i dialog med fylkeskommunen/kommunene, andre rådgivningskontorer (Oslo, Bergen, Trondheim), andre døveforeninger med erfaring med opprettelse av rådgivningskontorer, NDF og relaterte interesseorganisasjoner (FNDB, LSHDB, HLF, CODA-Norge, foreldreutvalg/foreldrelag m.fl.) Samarbeide med fylkeskommunen om å etablere en rådgivingstjeneste.

 

 1. Podcast for alle                                                              
  Meteoritt            2 årig                    År 1: 283 000,-                  År 2: 287 000,- 
  Podcaster er blitt en vesentlig del av vår medievirkelighet og er på vei til å bli det fremste formatet for informasjon som går i dybden på både samfunnet og oss som mennesker. De utgjør derfor også et sentralt emne og referansepunkt i samfunnsdebatten. Podcast er et lydmedium og er derfor ekskluderende til fordel for hørende, Å holdes utenfor denne delen av samfunnsbevisstheten kan føre til isolasjon og utenforskap, noe som har konsekvenser for individets hverdag og kontaktflate. Prosjektet skal tilgjengeliggjøre podcasts i et skriftlig format, slik at alle som ønsker, kan ha glede av dem.

 

Prosjektmidlene fra ExtraStiftelsen, gir Norges Døveforbund ekstra muskler til å gjennomføre interessepolitiske saker som står i forbundets handlingsplan og tiltak som døveforeningene ønsker å gjennomføre. ExtraStiftelsen har forstått viktigheten av vårt arbeid med å fremme norsk tegnspråk og hvilke utfordringer de store endringer (språk, kultur, skole og teknologi) som skjer i samfunnet som påvirker oss døve og hørselshemmede. Disse prosjektene dekker et vidt spenn av interessepolitiske temaer som NDF jobber målbevisst med for å bedre døve og hørselshemmedes hverdager.

Neste søknadsfrist er 15.februar. Send en prosjektskisse (korte punkter om prosjektideen) til prosjektkoordinator Petter Noddeland på petter@doveforbundet.no