2017 hilsen fra forbundsleder Hedvig Sinnes

Nå har julen kommet og 2017 er snart slutt. Ser vi tilbake på året så har det vært både skuffelser og gleder.
Her vil jeg snakke om det som har vært bra for oss i 2017.

Offentlig forvaltning begynner å ta døve og hørselshemmede på alvor. Blant annet har
- Munch museet har utviklet en app som gjør at vi får informasjon på tegnspråk.
- HiOA har tatt initiativ til «tegnspråkpilot» som skal utdanne flere tegnspråk brukere., spre kunnskap 
om tegnspråk og på sikt få til mer forskning om tegnspråk. 
Initiativet deres er viktig og vi er glade for initiativet deres!
- Under åpningen av stortinget den 9- oktober ble den for første gang tegnspråktolket
- Vi ser at flere politiske partier tegnspråktolker landsmøtene sine
- Flere byer i Norge tegnspråktolker nå 1. mai og 17. mai

I februar underskrev tolkforbundet og Norges Døveforbund (NDF) en samarbeidserklæring. Det betyr at vi skal jobbe mer sammen i åene fremover og det er bra!

Kunnskapsdepartementet arbeider for at tegnspråk skal bli mer tilgjengelig for flere, blant annet for KODA barn på skolene deres.

I fjor og tidlig i våres har det vært mye omtale om Agenda Kaupang rapporten som sier at tolketjenesten som system ikke fungerer så bra. Nå skal de se på en mulig omorganisering av tolketjenesten. Vi blir hørt! Men NDF skal følge opp tolkesaken tett.

I august arrangerte Bergen Døvesenter Døves Kulturdager for 50. gang og gjennomførte jubileet på en veldig flott måte der alle deltakerne koste seg. En stor takk til Bergen Døvesenter!

Til slutt nevnes at FN har vedtatt et internasjonalt tegnspråk dag som skal markeres hvert år den 23. september. Det er samme dato som World Federation of the Deaf (WFD) ble stiftet den 23. september 1951. Opprettelse av denne FN dagen er en bekreftelse på at det NDF jobber for er riktig og viktig! 
Vi vil takke WFD for deres arbeid for å ha fått til en slik tegnspråkdag.

23. september 2018 er første gangen vi skal markere tegnspråkdagen i Norge. Når jeg tenker etter så passer det bra fordi NDF skal feire 100 års jubileum i mai 2018. I den anledning har vi fått jubileumsfrimerke med NDF navnet på. Vi har også jubileumsbok som markerer NDF gjennom 
100 år og som utgis nå snart.

NDF skal fortsatt jobbe for å fremover for å fjerne barrierer i samfunnet og ha mer fokus på vårt språk og våre rettigheter.

Og til dere vil jeg minne på at det er viktig og vi får støtte fra dere – sammen er vi sterke!

På vegne av NDF ønsker jeg alle en riktig god jul.