Audiens

NDF har i dag vært i audiens hos forbundets høye beskytter prinsesse Märtha Louise.
Blant temaene som ble tatt opp;

Arbeidet for å få opprettet flere ungdomsklubber, blant annet i Nord Norge, 
Arbeidet med at NDF og NDFU skal være en trygg organisasjon for alle

Synliggjøre at NDF har tilbud til foreldre til døve og hørselshemmede barn,
Viktigheten av at barna får tilgang til både tegnspråk og norsk, slik at barnet selv kan velge det språket som passer best.

FN har vedtatt at 23. september skal være den årlige internasjonal tegnspråkdag
Høyskolen i Oslo og Akershus har sendt søknad til Kulturdepartementet om tegnspråkløftet.
NDF har 100 års jubileum med høydepunkt den 18. mai i Rådhuset der blant annet Språkrådet vil gi tegnspråkpris.

Fra venstre:
Lubna Mehdi, leder i NDFU, prinsesse Märtha Louise, Per Gunnar Nygård, nestleder i foreldre og oppvekstutvalget og generalsekretær Bjørn A. Kristiansen
Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff