Ny bok Norges Døveforbund 100 år

ndfsnyebok.png

Ny bokutgivelse fra Norges Døveforbund og Helge Herland. Boken utgis i anledning Norges Døveforbunds 100 års-jubileum. Den forteller om forbundets kamp for retten til eget språk og  for et tilgjengelig samfunn fram til vår tid. Boken er på 560 sider og koster 350 kr for medlemmer og 450 kr for ikke-medlemmer. Kan kjøpes/hentes i døveforeningene, på kontoret vårt i Oslo eller sendes i posten.

Kjøp boken her eller hos din lokale døveforening. Takk for at du støtter Norges Døveforbund. 

Transkribering: Helge Herland: Hei! Her ser du NDFs historiebok til 100 års jubileet. Rune og jeg har vært heldige som har fått jobbe med boka i ett år. Jeg har skrevet teksten, mens Rune har samlet bilder og ordnet layouten. Rune er dyktig. Vi håper det er blitt en bra bok og at du vil lese den. Boka forteller ikke bare om NDF. Vi starter med å fortelle om den første døveskolen i Norge i 1825, i Trondheim, skolene var grunnlaget for den videre utviklingen. Kapittel 2 forteller om opprettelsen av de lokale døveforeningnene. Boka har cirka 15 kapitler: Døveskolene, døveforeningene, døveprestene - så kommer historien om stiftelsen av NDF i Trondheim og vi forteller forbundets historie fra 1918 til 2018. To viktige saker som NDF har arbeidet med har fått egne kapitler: Det ene er tegnspråk, retten til språk, en kamp som er ført både utad i samfunnet der mange så på tegnspråk kun som et hjelpemiddel, men også internt i NDF der diskusjonen gikk om tegnspråk bare skulle være tegn til tale, eller et fullverdig språk. Det er en diskusjon som er interessant å følge. Så vet du at NDF har opprettet flere enheter: Døves Trykkeri, Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, Døves Media, Døves Forlag og Teater Manu. Boka forteller om hvordan enhetene ble opprettet, hva som var målet med enhetene og kampen for å etablere dem. I et av de siste kapitlene forteller vi om noe kanskje alle vil finne spennende: saker fra døves hverdagsliv, hvordan levde døve for 100 og 150 år siden? Vi vet at mange jobbet som bønder og fiskere. Vi forteller for eksempel historien om de tre døve brødrene i Uvdal som var kjente bjørnejegere. Også andre historier som forteller om både  gleder og sorger, slik hverdagslivet for oss alle er, det går opp og ned i livet. På slutten av boka er det mer faktainformasjon om forbundets vedtekter, arbeidsprogram, hvr mange døvefreninger vi har osv. Boka er tykk, den er på 560 sider, og veier 3,5 kilo. Den selges i døveforeningene, pris for medlemmer er kr 350 og for andre kr 450. Du finner mye informasjon i boka, og jeg må innrømme at jeg selv har lært mye under skrivingen av boka. Det er også lett å slå opp på enkelte år og finne hva som skjedde. Jeg har hatt et godt samarbeid med Rune. Det er spesielt å se bilder fra tidligere landsmøter der alle stiller opp til fotografering i finstasen. Jeg er sikker på at våre eldste medlemmer vil gjenkjenne mange på bildene som er av god kvalitet. Oppfordrer til at du kjøper boka og god lesning!

 

Video fra lanseringen