Møte med stortingsrepresentant Grunde Kreken Almeland (Venstre)

Tekst til videoen nederst. 

Tekst til videoen:
Vi har hatt et møte med Stortingsrepresentant Grunde Kreken Almeland (Venstre) som sitter i famille- og kulturkomiteen på Stortinget.

Disse har blitt drøftet:

  1. Den nye språkloven som snart skal opp til behandling. Her så vi på hvordan den kan styrke Norsk tegnspråk.
  2. OsloMet har søkt om bevilgning til Tegnspråkløftet. Disse midlene har som formål å styrke tegnspråk i høyere utdannelse som igjen vil kunne påvirke hele samfunnet rundt oss. NDF støtter søknaden.
  3. NDF har søkt om å bli anerkjent som en språkorganisasjon. Hvis vi får denne anerkjennelsen så vil det for det første føre til at vi får språkmidler, for det andre vil det føre til at de lokale døveforeningene blir anerkjent som språkforening. Det igjen åpner for muligheter til at veforeningene selv kan søke om språkmidler til både å styrke og drive tegnspråkaktivitet i større grad enn det som har vært til nå.
  4. Organisering av tolketjenesten. NDF mener at dagens organiseringen ikke er god nok.

NDF er fornøyd med møtet og har hatt en fin dialog med Grunde Kreken Almeland har en god dialog med oss og viser interesse til å lytte til våre saker og ønsker et tett samarbeid i tiden fremover. Dette ønsker vi i NDF også og ser frem til det.