Helse-tildelingen vår 2018

Fredag 15.juni ble en jubeldag for NDF! Vi har fått inn seks prosjekter for en samlet verdi på kr 3.576.435 fra ExtraStiftelsen. Vi gleder oss til å sette i gang med disse prosjektene. Neste søknadsfrist er allerede 15.august (intern søknadsfrist). For å søke, ta kontakt med Petter Noddeland på petter@doveforbundet.no

Disse prosjektene har fått støtte:

Den fødte tolkebruker?                              
Statped
Prosjektår 1: Kr 235.000                                               Prosjektåret 2: Kr 610.000
Hørselshemmede barn som ikke har tilgang til det talte språket kan begynne å bruke tolk allerede i barnehagealder. Det er behov for samtale- og informasjonsmateriell rettet mot barn, deres foreldre, pedagoger og andre nærpersoner. Tolk kan for mange bli nøkkelen til inkludering, utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnet.

Døv rettshjelp
Stub-Christiansen advokatfirma AS
Prosjektår 1: Kr 985.935
Arbeide for å opprette gratis rettshjelp for hørselshemmede innen utløp av 2020. Det skal ikke primært drives aktiv rettshjelp i prosjektperioden, men fokuset vil være å dokumentere behovet, utarbeide planer for ordningen og skaffe finansiell støtte til en varig rettshjelpsordning for døve. Prosjektet

Døve foreldre må også vite hva som skjer
Supervisuell AS
Prosjektår 1: Kr 445.000                               Prosjektår 2: Kr 390.000
Lage en informasjonsfilmpakke med døve foreldre som målgruppe. Tema: Seksuelle overgrep og krenkelser mot barn. Hensikten med informasjonen er å styrke døve foreldre i deres foreldrerolle, gjennom å gi dem kunnskap om hvordan barn i dag kan bli utsatt for overgrep/krenkelser

Inkluder døve innvandrere!
Supervisuell AS
Prosjekt år 1: Kr 466.000
Informere døve innvandrere og deres familier (spesielt familier hvor det ene døve familiemedlemmet er et barn) om de mulighetene de har til å delta på kurs, hvilke rettigheter og tilbud som fins for døve/tunghørte i Norge, og gi dem et grunnlag for å gjøre gode valg for deres barn (empowerment).

Julesang på tegnspråk
Supervisuell AS
Prosjektår 1: Kr 149.500

Lage tegnspråkvideoer med seks av våre mest populære julesanger. Videoene gjøres fritt tilgjengelig på internett og spres i sosiale medier. På denne måten gjør vi en del av norsk juletradisjon tilgjengelig også for døve, noe som kan bidra til bedre inkludering av døve/hørselshemmede på flere plan: inkludert i norsk kultur og tradisjoner (fellesskapsfølelse) og inkludering i egen familie (se og lytte til sangene sammen uten at en er utenfor.)

Snap på tegnspråk
Supervisuell AS
Prosjektår 1: Kr 295.000

I 2016 ble Snapkollektivet lansert. Snapkollektivet består av ni jenter med mål om å skape et åpnere og mer tolerant samfunn gjennom sin Snapchatkanal. «Et samfunn hvor det er greit å vise følelsene sine. Et samfunn der det er greit å være annerledes, være åpen om det som er vanskelig, og et samfunn der det å være seg selv er mer enn greit nok.» Kombinasjonen av hverdag og viktige temaer har gjort kanalen veldig populær. Vi ønsker å utvikle et tilsvarende konsept - men med døve/hørselshemmede unge kvinner! Døve barn/unge idag mangler eldre rollemodeller å identifisere seg med.