Det behøves et rådgivningskontor for døve/hørselshemmede og døveblinde i Innlandet!

I helgen har det vært en fin artikkel om hvorfor et rådgivningskontor i Innlandet behøves. Artikkelen kan leses her: https://www.oa.no/…/drommen-til-dove-tore-er-…/f/5-35-644692


Innlandet Døveforening fulgte opp med et åpent brev til politikere og alle medmennesker i Innlandet:


"Til alle politikere og medmennesker i Innlandet

Innlandet har et stort behov for en rådgivnings kontor som kan hjelpe med å bidra til likebehandling av hørende og døve i alle samfunnslag.

Få økt og løftet livskvaliteten til de døve og hørselshemmede.

Vi døve kjemper en kamp hver dag, det er slitsomt med mye uvitenhet og fordommer. Samfunnet trenger informasjon om døve og hvordan de skal forholde seg.

Vi døve i Innlandet trenger virkelig å få midlene som trengs for å starte opp rådgivningskontor i Innlandet.

Vi håper kommunene slutter å vende det døve øret til :)

Et godt eksempel er artikkelen om Familien Granum som dere kan lese om i OA."