En hilsen fra ny generalsekretær Petter Noddeland

Kjære tegnspråkmiljøet!

Jeg heter Petter Noddeland og har nå begynt som generalsekretær i Norges Døveforbund. Det er stor ære for meg å være generalsekretær for et forbund som nylig har fylt 100 år. Sammen med forbundsstyret, administrasjonen og våre kjære døveforeninger skal vi føre arven videre.  

Flere av dere i tegnspråkmiljøet kjenner til meg, men ikke alle som gjør det. Jeg benytter derfor anledningen til å fortelle litt om meg selv:

Jeg er fra Oslo og gikk på Vetland skole. Jeg er en del av L97-generasjonen, den første generasjonen døve og hørselshemmede elever som fikk lovfestet rett til opplæring i og på tegnspråk. Jeg har vokst opp med tegnspråk i familien, på skolen og på fritidsarenaer. Dette speiler hvordan jeg jobber og hvilke saker som er viktige for meg.

Jeg har en bachelor fra Handelshøyskole BI i Entreprenørskap og økonomi. Samtidig som jeg studerte har jeg sammen med min kone startet et firma som tilbyr babytegn kursopplegg til hørende foreldre med hørende barn. I vinter 2018 har vi utgitt en bok om temaet. Dette er kompetanse som jeg håper blir nyttig i videre utvikling av Norges Døveforbund. 

Ved siden av utdanning og jobb har jeg vært aktiv i organisasjonsarbeid og aktivisme. Som aktivist innen for døve-og tegnspråkpolitisk felt har jeg kjempet for at døve/hørselshemmede studenter skulle få tolk, gjenopprettelse av ekspresstudier i tegnspråk og teksting på kinofilmer. Jeg var også med i aktivistgruppe Vade Mecum som i 2011 kjempet mot å nedlegge tre av fire døveskolene.

Organisasjonsmessig har jeg vært en del av Norges Døveforbund siden 2007, da jeg var med og opprettet ungdomsklubb PAFF under Oslo Døveforening. Jeg ble etter hvert også med i Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) og hovedstyre i Oslo Døveforening. De tre siste årene har jeg jobbet i Norges Døveforbund som interessepolitisk medarbeider/prosjektkoordinator der jeg særlig har jobbet med de ulike utvalgene, organisert ulike aksjoner i regi av NDF og med prosjektsøknader til ExtraStiftelsen.

Alle disse erfaringene tar jeg nå med meg som generalsekretær og jeg gelder meg til å føre den stolte arven videre inn i et forbund som i år feirer 100 år. NDF har en drøm om et samfunn der alle har like muligheter, uavhengig av hørselsnivå. Gjennom våre 100 år har vi hatt mange seire, men vi jobber fortsatt med flere viktige områder:

  • Bedre tegnspråktilbud til døve/hørselshemmede barn og deres nettverk
  • Styrking av tegnspråkarenaer
  • Likeverdig og inkluderende arbeidsmarked for døve/hørselshemmede
  • Bedre tolketjeneste
  • Tegnspråk på sykehjem/verdig alderdom for døve

I min periode som generalsekretær ønsker jeg derfor å knytte tettere bånd med politikere, døveforeningene og hele tegnspråkmiljøet. Vi er sterkere sammen, og sammen skal vi oppnå drømmen vår.