Marlene Bråthen er ansatt hos oss

Vi ønsker Marlene Bråthen velkommen som vår nyeste ansatt! Hun skal være prosjektleder for et ExtraStiftelsen prosjekt, "Tegnråd i Troms og Finnmark" som går ut på å etablere Rådgivningstjeneste for døve i Nord-Norge. Hun er nestleder i Tromsø Senterparti. Sitter pr dags dato i kommunestyret i Tromsø, i byutviklingskomiteen og kommunalt råd for de med nedsatt funksjonsevne. Har gått tre år på statsvitenskap og kjenner til det politiske miljøet i Tromsø godt.