Joe Murray (nestleder i WFD) forteller om dagen sin i Genève (13. september)

Norskamerikaner Joe Murray er nestleder i Verdens Døveforbund (World Federation of the Deaf) og har vært i Genève og møtte FN. 

Han fortalte om dagen sin i videoen her: https://www.facebook.com/norgesdoveforbund/videos/2136393689968065/ 

"Hei alle sammen. Dette er mot slutten av en lang dag, her i Geneve - Sveits. WFDI (Verdens døveforbund) er her i forbindelse med feiringen av den internasjonale tegnspråkdagen, og for å møte representanter fra FN, særlig de som jobber med menneskers rettigheter. Det er et spennende program, med flere ulike møter, paneldebatter og ulike aktiviteter. Og gjennom mitt representantskap i WFD har jeg bevisst valgt ut noen arenaer og møter hvor jeg mener det er viktig å få fremmet en prinsippsak. Nærmere bestemt barnehagesaken i Trondheim. Tegnspråkmiljøet er i ferd med å forsvinne. Foreldre har kjempet for å beholde tegnspråkmiljøet i barnehagene, foreldrene har kjempet sammen med Trondheim døveforening i mot Trondheim kommune som vil legge ned tegnspråktilbudet i kommunen. For en uke siden gikk rådmannen i Trondheim kommune ut og sa at kommunen jobbet for å styrke tegnspråkmiljøet i kommunen. Dette skulle gjøres ved å spre ansatte med tegnsråkkompetanse ut i flere avdelinger og til andre barnehager. Rådmannen mente at dette ville øke mangfoldet, og gjøre at flere barn ville bli oppmerksomme på tegnspråk. Mens det som virkelig skjer er at de barna som har BEHOV for tegnspråk ikke får tilbud om det, og får ikke tatt del i et tegnspråkmiljø. Dette er en viktig prinsippsak for Norge. Først og fremst er dette en viktig sak for de barna det gjelder. Men det andre viktige prinsippet i denne saken er at staten ikke har lov å ødelegge/bryte ned tegnspråkmiljøet for døve barn, eller ta vekk tilgjengeligheten for tegnspråk. Det å være en del av tegnspråkmiljøet og at tegnspråk er tilgjengelig for barna er en menneskerettighet. Disse prinsippene har vi lagt fram ut fra saken som pågår i Trondheim kommune. Vi opplever å få god respons på innlegget både fra FN og andre representanter som jobber med menneskerettighetsarbeid. Saken vekker oppmerksomhet utenfor Norges grenser. og det er viktig at staten nå ser at det internasjonale samfunnet har rettet blikket mot Norge, og følger med på den videre utviklingen av barnehagesaken i Trondheim kommune. Det ligger videoer ute på WFD sosiale media-sider, og nå denne informasjonen slik at dere ser hva vi har tatt opp. Talen var sendt på FN TV og kan sees her. http://webtv.un.org/…/celebration-of-the-in…/5834450015001/…

Tekst til videoen (gjort av Tove Lockett)