NDF har levert årets BUFDIR-søknad (18. september)

(Fra video på NDF´s facebook-side: https://www.facebook.com/norgesdoveforbund/videos/268874273965364/ )

 

Hei! Jeg heter Bibbi – jeg er organisasjonskonsulent her i Norges Døveforbund. Jeg vil fortelle om hva jeg jobbet med i den siste tiden:

Som dere vet får NDF driftstilskudd hvert år fra BUFDIR, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. BUFDIR gir tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre organisasjoner. Stortinget avgjør potten, som BUFDIR følger, og deler ut til ulike organisasjoner som har sendt inn søknad.

Vi i NDF samler inn nødvendige dokumenter, som rapporter fra lokale lag – hvem som sitter i styre , altså i 2017, og rapporter om likepersonaktiviteter som ble gjennomført hos lokale foreninger i 2017. Ut fra disse rapportene fyller jeg ut på søknadsskjemaet, og oppgir medlemstall fra 2017. Søknaden ble endelig sendt i går.

Vi får svar etter nyåret om hvor mye vi får driftstilskudd for 2018. Jo flere medlemmer og mer poeng for likepersonaktiviteter, jo mer tilskudd får vi.