oppsummering fra august

Se teksten i tegnspråkversjon: https://www.youtube.com/watch?v=oXDq4UCnOjo

Kjære tegnspråkmiljøet

Nå har vi i NDFs administrasjon begynt å komme opp fra startgropen etter sommeren, og det er på tide å oppdatere dere på hva som skjer her hos oss i Grensen 9. Vi har fått mange nye ansikter her i staben. Ikke bare er jeg ny, men vi har fått tre dyktige medarbeidere på plass. To av dem er kjent fra før – Helene Sæle og Bibbi Hagerupsen.

Helene er ny ungdomskonsulent, men jobbet her i prosjekt det siste halvåret. Det er sjelden vi ser en som er så flink til å formulere seg som henne, hun er presist og velspisset i formulering. NDF og NDFU dro til Arendalsuka og hun var med. Jeg måtte ofte smile av hvor flink hun er til å formulere seg.

Bibbi har jobbet som medlemsansvarlig, men jobber nå 100% da hun er organisasjonskonsulent også. Hun er nøye og det kreves i jobben hennes. Det er vanskelig å finne en som er like flink til å jobbe like organisert og systematisk som henne. Hun er også erfaren i organisasjonsarbeid og en ressurs for oss unge her på kontoret.

Så har vi fått en helt ny ansatt her i Arash Bagharzadeh. Han jobber som prosjektkoordinator 40%. Han ble kastet inn i en veldig ny og tidvis vanskelig situasjon, men han bet tenner sammen og gjort en god jobb. Vi har opplevd å få positive tilbakemeldinger på ham fra døveforeningene allerede.

Jeg er stolt av at alle ansatte her er veldig ivrig og motivert etter sommeren. Martin Berhovde har jobbet som ungdomskonsulent i halvår og i går var hans siste dag. Han er en fyr som aldri sier nei og gjennomfører de små og store oppgaver sine med god kvalitet. Han skal nå til å studere master på Norges Handelshøyskole i Bergen. Vi i administrasjonen ønsker ham lykke til.

Da vi var i Arendalsuka for to uker siden jobbet vi mye for å løfte spørsmål om livskvalitet hos døve og hørselshemmede. Vi har særlig løftet døve barn og unge, knyttet til deres rett til opplæring i et tegnspråkmiljø. Det var en fin uke og vi opplevde at flere politikere forstod våre poenger. Vi har knyttet flere kontakter og har avtaler om å møtes igjen her i Oslo.

NAV tolketjenesten Sør-Vest la ut en video for en uke siden der de la frem nye bestemmelser om arbeidstid for fast ansatte tolker. Vi i NDF reagerte av flere grunner: for det første går det utover tilgjengelighet på tolk – vi brukere vil sannsynligvis merke en nedgang i tilgjengeligheten. For det andre har NAV besluttet dette helt uten å ta med brukerorganisasjonene. Dette er et tydelig brudd på FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter; «ingenting om oss uten oss». Vi er i dialog med NAV og departementet om dette og forventer en endring.

Jeg og Rene Stub-Christiansen var på besøk hos statssekretær Sveinung Rotevatn fra Venstre hos juristdepartementet. Rotevatn har ansvaret for rettshjelpsordningen og vi la frem behovet for en rettshjelpsordning som er tilpasset døve/hørselshemmede.
På torsdag ble jeg invitert til Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Bergen Døvesenter for å fortelle om meg selv, og hvordan jeg håper veien blir videre for Norges Døveforbund. Håper å besøke flere døveforeninger og andre steder framover.

Videoer som denne ønsker vi å legge ut med jevne mellomrom for at dere skal vite hva vi jobber med her hos oss. Er det noen spesielle nyheter dere ønsker å vite mer om, skriv gjerne i kommentarfeltet her eller send oss en melding. Ha en fin uke fra oss her i Grensen.