Ny interessepolitisk rådgiver i NDF

Jeg heter Hilde Borgen og er ansatt som ny interessepolitisk rådgiver på deltid. Jeg er døv/tunghørt og studerer bachelor i sosialt arbeid ved siden av jobben. Engasjerer meg for gode levekår for alle mennesker og et godt samfunn for alle.

Noen av mine oppgaver blir å følge opp tolkeutvalget, synliggjøre NDF på SoMe, følge med på utredninger samt bistå administrasjonen. Gleder meg til å jobbe sammen med og for medlemmene i NDF.