Generalsekretæren informerer om de siste ukene

Kjære tegnspråkmiljøet!

Forrige uke var en viktig uke for tegnspråk! I fjor ble det vedtatt av FN at 23. september skal være den internasjonale tegnspråkdagen. Det har vært mange markeringer i løpet av uken før 23.september. På onsdag hadde Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede en flott markering som jeg og ungdomskonsulent Helene deltok, sammen med ca 90 elever. På den dagen ble jeg filmet av Døves Media til deres nytt og spennende program kalt for Tegnspråkriket. På torsdag hadde Språkrådet (NO) markering og utdeling av den første tegnspråkprisen. Prisen ble delt på tegnspråkforsker Marit Vogt Svendsen og NRK. Vi gratulerer.

Vi vil også gratulere Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse - NBHP for deres 10 årsjubileum på torsdag uken som var. Det var flere representanter fra NDF med på deres markering.

De siste ukene har det skjedd mye. Vi vil særlig løfte fram en interessepolitisk sak – Møller Barnehage. Den tegnspråklige barnehagen legger ned og blir en avdeling i en stor kommunal barnehage. Foreldrene til disse barna og vi frykter at kommunen ønsker å spre det personalet fra det tegnspråkfaglige miljøet over flere avdelinger med hørende barn. Det for å styrke tegnspråk i hele barnehagen. Det er fint at flest mulig får tilgang til tegnspråk, men dette må ikke skje på bekostning av de døve og hørselshemmede barnas tegnspråkmiljø. Vi har derfor dialog med Trondheim kommune og politiske partier i området for å forhindre det skjer. Norskamerikaner Joe Murray som er nesteleder i Verdens Døveforbund (WFD) nevnte akkurat Møller barnehage i FN i forbindelse med tegnspråkdagen.

Organisasjonsmessig så har vi nå søkt til Bufdir og ExtraStiftelsen, to store pengepottene for oss i NDF til 15.september. Disse pengepottene kommer hele tegnspråkmiljøet til gode. Jeg vil takke Bibbi, Helene og Arash for å jobbe hardt med å søke til disse. Vi har også fått inn en ny flink person på praksisplass – Tore Kolvik. Han har ansvar for å gjennomgå, kaste og digitalisere de mange papirene her på kontoret. Han er effektiv og vi ser allerede resultater.

Jeg vil også si tusen takk til Tina Blomquist og Stian Nylund som i anledning sine fødselsdager samler inn for NDF her på Facebook. Tusen takk til dere begge for at dere tenker på oss!

Til slutt vil jeg på vegne av oss i Grensen 9 ønske dere alle en god høstferie! Noen har det neste uke, andre litt senere, men til alle – GOD HØSTFERIE!