Blandet reaksjon på statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettetet 2019 ble lagt fram i dag. 
Først og fremst er NDF veldig glad for at vi har fått 540.000 ekstra i kulturmidler som skal gå til tegnspråkarbeid, vi får 2.040.000 kr i kulturmidler mot 1.500.000 kr ifjor. Dette er dessverre ikke plassert under post 73 Språkpolitiske tiltak og språkorganisasjoner, men kun som en del av kulturpotten. Vi ønsker at tegnspråk skal plassert under post 73 som gir økt status til tegnspråk. Vi jobber videre med dette. Teater Manu har fått øking på 375.000 kr, de får 16.175.000 i 2019 mot 15.800.000 kr i 2018. Vi gratulerer! 

NDF er derimot svært skuffet over at det ikke innvilges midler til Tegnspråkløftet. OsloMet har søkt om 60 millioner til å løfte fram tegnspråk, men har fått avslag. Vi skal sammen med OsloMet jobbe mot Stortinget for å få innvilget midler. Videre er det i kunnskapsdepartementets budsjett ikke tydelig satsing på tegnspråk. Det stilles ikke noe høyere krav til tegnspråklærer enn stakkarslig 30 og 60 studiepoeng. Vi vil ha mer robust tegnspråklærere så det må stilles tydeligere krav til dem. Det løftes heller ikke fram egen tegnspråkseksjon i Statped.

NDF sitter derfor med en blandet følelse etter statsbudsjettet 2019 er lagt fram. Vi kommer til å jobbe mot Stortinget for å snu tingene som vi ikke er fornøyd med.