Oppummseringsvideo

Kjære tegnspråkmiljøet!

Jeg oppsummerer kort hva som har skjedd de siste ukene. Det er to saker som vi har hatt hovedfokus på og skal fortsette til å prioritere dem i de kommende ukene.

For det første, for kort tid siden kom det en tolkerapport fra Proba samfunnsanalyse. Arbeids- og sosialdepartementet (Norge) var bestilleren av denne rapporten etter press fra brukerorganisasjonene. Rapporten ser nærmere på hvordan tolketjenesten kan organiseres. Den bekrefter atter en gang at tolketjenesten bør organiseres utenfor ‘Hjelpemidler og tilrettelegging’ som den ligger innunder i dag. Rapporten anbefaler å organisere tolketjenesten som en selvstendig enhet innenfor NAV og den vil være veien som vi går for nå. Vi har fått nok av ledelsen som ikke har tolkefaglig kompetanse. De kom med nye arbeidstidbestemmelser som er ødeleggende for oss brukere. Det er ikke første gang vi lider for at de har vanstyrt tolketjenesten - For to år siden strammet de inn tolking for døvblinde før de trakk det tilbake. Dette vil bare fortsette om vi ikke bytter organisering nå! Vi vil demonstrere i løpet av november og vi oppfordrer alle til å bli med! Neste uke kommer vi til å informere dere om hvor og når dette kommer til å skje. Følg med på vår Facebook, Twitter og www.doveforbundet.no!

For det andre, så ble statsbudsjettet lagt fram for to uker siden. Til stor glede ser vi at vi får 500.000 kr ekstra i språkmidler, men likevel er det ikke nok og vi får ikke fullverdig status som språkorganisasjon da vi ikke er plassert under listen for språkorganisasjoner. Vi jobber med det. Vi er fryktelig, fryktelig skuffet for at Tegnspråkløftet som OsloMet - Oslo Metropolitan University har søkt om har fått avslag. Vi er skuffet over partiet Venstre for å gi avslag i Kunnskapsdepartementet (Norge). De liker å kalle seg for tegnspråkparti, men dette hjelper ikke! OsloMET har søkt om 60 millioner kroner og med tegnspråkløftet vil det bidra til løsninger på veldig mange områder som vi har utfordringer på i dag – som f.eks. tegnspråkundervisning, kvalitet på tegnspråktolk, forskning på tegnspråk og videre. Vi er veldig skuffet, men vi gir ikke opp. Vi skaper en allianse med Hørselshemmede barns organisasjon - Hhbo og skal kjempe videre i Stortinget.

De kommende ukene skjer det mange samlinger/seminarer:
NDFU - Norges Døveforbunds Ungdom arrsngerer Ungdomsseminar i Trondheim 19-21.oktober
* Landsrådet i kombinasjon med Trygg Organisasjon seminar på Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve 4-6.november
Døves Kulturdager 2018 i Oslo 16-18.november 
* Arbeidslivsseminar i Tromsø 24-25 november

Vi ser fram til å møte dere på de ulike arenaene!

God helg fra oss i Grensen 9!