Nasjonal tolketjeneste nå - statsråd Anniken Hauglies svar på demonstrasjonen

Her er svaret fra statsråd Anniken Hauglie på demonstrasjonen for Nasjonal tolketjeneste nå!

"God morgen, alle sammen! Det er hyggelig å se at så mange har kommet! Demonstrasjonen har jo vært varslet en stund, og det var hyggelig at det var så mange som kunne komme, og jeg har lyttet med interesse til det som har blitt sagt. Det er jo sånn at tolketjeneste er i dag en rettighet som ikke ivaretas godt nok. Det vet vi alle. Mange rapporter har vist det samme over veldig mange år. Bare i løpet av mine få år i statsrådstolen har jeg fått to ulike rapporter, som begge sier det samme: Denne tjenesten fungerer ikke godt nok. Begge rapportene peker på organisering, men ingen av dem tegner egentlig et bilde på hva som ville være det helt beste. Begge påpeker svakheter, men ingen gir meg absolutt svar, med to streker under, på hva som kunne vært det beste alternativet. Rapportene diskuterer om man skal ta Tolketjenesten ut av NAV og over til en helt annen instans. Noen rapporter peker på å la Tolketjenesten være en del av NAV, men da et annet sted i NAV, men ingen av rapportene konkluderer egentlig helt med hva som ville vært det beste. Jeg tror det kan være flere elementer vi må se på. Vi kan godt diskutere om Tolketjenesten skal ut av NAV. Vi kan godt diskutere hvor eventuelt i NAV den skal være. Vi kan godt diskutere organiseringen internt i tjenesten, uavhengig av hvor tjenesten egentlig skal ligge. Jeg har fått mange tilbakemeldinger de siste dagene som også går på hvordan selve tjenesten er organisert, uavhengig av hvor den ligger, på tidsbruk internt i tjenesten, og jeg tror også vi må diskutere kapasitet. Noe av det kan NAV eller jeg gjøre, men andre elementer må kanskje løses andre steder. Men uavhengig av hvordan denne tjenesten skal organiseres fremover, så tror jeg det er viktig for alle at vi nå snart trekker en konklusjon. Også tror jeg at vi alle må være forberedt på, at uavhengig hvilken konklusjon vi trekker, så vi det antakeligvis være fordeler og ulemper med alle alternativene. Men det som jeg nå ønsker å gjøre, for å komme nærmere en konklusjon, er å invitere partene, brukerne og NAV, til et møte hvor vi kan sette oss ned sammen rundt et bord, diskutere fordeler og ulemper med de ulike modellene. Og det er fordeler og ulemper med begge modellene. Hadde det vært en modell som var perfekt, så hadde den vært valgt, også må vi trekke en konklusjon. Og da får jeg komme tilbake til når det møtet skal være, men jeg ønsker i hvert fall nå at vi gjennomfører det, slik at vi kan trekke en konklusjon og komme videre, for jeg tror vi alle er enige om at Tolketjenesten bør fungere bedre enn den gjør i dag slik at den kan ivareta rettighetene til de som trenger tolkehjelp bedre enn den gjør i dag. Igjen: Noe kan være et organisatorisk problem, noe kan være et kapasitetsproblem, men jeg vil i hvert fall bidra til å forsøke å finne løsninger som ivaretar dette på en bedre måte. Og så har jeg skjønt at det skal være et stort kulturelt arrangement for døve nå i helgen, så da håper jeg at alle sammen får et veldig hyggelig arrangement. Jeg vet ikke hva det går ut på, dette arrangementet, men jeg håper dere får en hyggelig kulturopplevelse i Oslo, alle sammen, også ønsker jeg dere alle sammen en riktig god helg. Også håper jeg at vi snart kan komme til en konklusjon om hvordan vi skal håndtere Tolketjenesten fremover. Så tusen takk for oppmerksomheten, og ha en hyggelig helg her i Oslo."