Forskningsprosjekt: Podcast for alle

De senere årene har podcaster økt i popularitet i Norge, og er i ferd med å bli en vesentlig del av vår medievirkelighet. Likevel er døve og hørselshemmede pr. i dag ekskludert som forbrukere av podcast.

I samarbeid med Extrastiftelsen og Døveforbundet har medieselskapet Meteoritt satt i gang et forskningsprosjekt med mål om å tilgjengeliggjøre podcaster for døve og hørselshemmede i skriftlig form.

Så langt gjelder dette prøveprosjektet episoder fra utvalgte NRK og Rubicon-produksjoner: Konspirasjonspodden, Foreldrerådet, Krisemøte og Hos Peder.

Målet er å utvikle best mulig formidlingsverktøy for ulike former for podcasts, og å koordinere produseringen av disse så begge versjoner publiseres samtidig.

Vi tar veldig gjerne i mot tanker og innspill fra publikum. Hvilke podcaster kunne du tenke deg å få tilgang til? Hvilken plattform vil du foretrekke for å få tilgang til dem?  

 

Kontakt: veslemoy@meteoritt.com