Ledig 100% fast stilling som kommunikasjonsrådgiver

100% fast stilling som kommunikasjonsrådgiver / Redaktør for Døves Tidsskrift

NDF oppretter en helt ny stilling som kommunikasjonsrådgiver. Det er for å møte dagens økende informasjonskrav. I dag har Norges Døveforbund tre kommunikasjonsplattformer – hjemmesiden, Døves Tidsskrift og sosiale medier (Facebook og Twitter). Døves Tidsskrift utgis i fem numre per år; februar, april, juni, oktober og desember og er på cirka 35 sider i A4 format.

Vi ønsker å ha en person som administrerer disse, det er viktig at vi er synlig på alle plattformer.  

Vedkommende skal være redaktør for Døves Tidsskrift og det er påtenkt at kommunikasjonsansvarlig skal ha layoutansvar.

Se linken for mer informasjon og stillingsannonse.

Søknadsfrist 6. januar. Tiltredelse snarest!