Helse-tildelingen Høst 2018

Da har resultatene fra siste søknadsrunde blitt offentliggjort! Vi har fått inn tre prosjekter for en samlet verdi på kr 1.692.733 fra ExtraStiftelsen. Vi gleder oss til å sette i gang med disse prosjektene. Neste søknadsfrist er allerede 15. februar (intern søknadsfrist). For å søke, ta kontakt med Arash Bagharzadeh arash@doveforbundet.no

Disse prosjektene har fått støtte:

Vi må ikke glemme!                               
Teater Manu
Prosjektår 1: Kr. 950.000                                          
Etter en braksuksess med teaterproduksjonen av "Gråtende hender", ønsker Teater Manu å lage en filmadapsjon av teaterforestillingen, for NRK. "Gråtende hender" er en dramatisert fremstilling av døve menneskers skjebner i Europa, fra Hitlers maktovertagelse, og frem til den andre verdenskrigs slutt. Døves skjebner i Nazi-Tyskland har vært et neglisjert aspekt i fortellingen om Holocaust. Teater Manu ønsker å vise filmen for ca. 500.000 på NRK TV og nett TV. Skolen skal bruke filmen i undervisningen, sammen med skolemateriale. Målet er å kunne måle en endring i holdninger, språkbruk, adferd og oppfattelse av innholdet. Spesielt viktig for døve som får historie fortalt på film, på tegnspråk.

Døve: Bedre forståelse - bedre levekår
Stub-Christiansen advokatfirma AS

1-årig prosjekt Kr 347.733
Dette prosjektet skal avhjelpe svakheter i forvaltningen og rettssystemet for å bedre døves levevilkår. Døve med tegnspråk som førstespråk kan ha vanskelig for å oppfatte juridiske uttrykk fordi det enten ikke finnes tegn for det juridiske uttrykket eller at det er vanskelig for den døve å oppfatte meningsinnholdet. Det oppstår dermed en fare for rettstap når den døve ikke forstår meningen. Dette prosjektet skal forklare juridiske uttrykk på tegnspråk. Prosjektet skjer i samarbeid med Domstolen, Statped og Språkrådet. Publisering vil bl.a. skje på domstol.no, tegnordbok.no og erher.no.

Gravid! Hva nå?
Supervisuell AS
Prosjektår 1: Kr 395.000                     Prosjektår 2: Kr 365 000
Utarbeide en informasjonsfilmpakke som distribueres i sosiale medier og implementeres på Norges Døveforbunds nettportal for tegnspråkinformasjon - tegn.tv, hvor vi allerede har mye tegnspråklig informasjon - om f.eks. psykisk helse, demens, samliv og vold i nære relasjoner. Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid skal gjøres tilgjengelig på tegnspråk, og innholdet vil være basert på generell informasjon (f.eks. på helsenorge.no/gravid) og på informasjon spesielt for målgruppen (f.eks informasjon om tegnspråklige tilbud som fins, utfordringer for døve, foreldrekurs for døve m.m.)

Se hele tildelingen fra ExtraStiftelsen her: https://www.dropbox.com/s/moehal22i7xrv4c/Helse%20h%C3%B8st%202018.pdf?dl=0