Møte med statsråd Anniken Hauglie

På mandag hadde NDF, HLF (Hørselshemmedes Landsforbund), Lshdb (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde) og FNDB (Foreningen Norges døvblinde) hatt møte med Arbeids- og sosialdepartementet med statsråd Anniken Hauglie og staben som jobber med tolkesaken hos dem. Med på møtet var også Hjelpemidler og Tilrettelegging. Vi fikk møteinnkalling sammen med de andre brukerorganisasjoner like før juleferien. Det var en viktig oppfølgning av demonstrasjonen som vi hadde. Generalsekretær Petter Noddeland og tolkutvalgets leder Hilde Haualand stilte opp på møtet som NDFs representanter.

Brukerorganisasjonene er enige om at vi enes om en tolketjeneste med egen ledelse (med egen økonomi– og rapportsansvar) og med ansvar for tre fagområder: Tolk/ledsager, skrivetolk og tegnspråktolk. Det var rød tråd gjennom vårt møte dem. HoT kom med sin presentasjon, men diskuterte bare tjenesteflikk på eksisterende ordning. Det var ikke snakk om egen ordning. Da markerte vi fra brukerorganisasjonene ettertrykkelig for statsråden, at NAVs virkelighetsforståelse er langt fra alle andres.

Vi jobber med saken videre og vil oppdatere dere underveis.