NY SØKNADSRUNDE TIL EXTRASTIFTELSEN 15. MARS 2019 - MED VIKTIG INFORMASJON

NY SØKNADSRUNDE TIL EXTRASTIFTELSEN 15. MARS 2019 – VIKTIG INFORMASJON

 

Hei, og godt nytt år!

 

Da er tiden inne for en ny søknadsrunde! Vår interne frist for levering av prosjektsøknader er 15. februar 2019, en måned før den endelige innleveringsfristen på ExtraWeb som er 15. mars 2019.

I desember 2018 har styret i ExtraStiftelsen fornyet retningslinjene i Extra Helse. Mer utfyllende informasjon om de nye retningslinjene i Extra Helse kan du lese om her:

https://www.extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-helseprosjekter/

 

For våre medlemmers del er det verdt å ha tre nye endringer i bakhodet under søknadsskrivinga:

  • Det kan søkes om inntil 1.000.000 kroner per år til prosjekter med helseformål.
  • Ny mal for prosjektbeskrivelse med disposisjon: https://www.extrastiftelsen.no/mal-helse/
  • Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 8 sider, inkludert referanser.

 

For NDFs partnere har vi oppdatert vår egen veiledningsskjema til søknadsskriving av helseprosjekter, ved å inkludere en forklarende tekst under hver seksjon i disposisjonen til ExtraStiftelsens nye mal for prosjektbeskrivelser. Vi vil forsikre våre medlemmer at det er ingen grunn til bekymring når det gjelder måten dere skriver på, da endringene i bunn og grunn er kosmetiske med tanke på disposisjonen.

Jeg kommer til å sende vår nye veiledningsskjema/mal for søknadsskriving til døveforeningene på mail.

Om du trenger midler til en prosjektidé og tilgang på ExtraWeb, vennligst send en forespørsel til meg via arash@doveforbundet.no.

 

Et råd til dere som skal skrive søknad: husk at jo tidligere vi får utkast til søknaden, og helst innen fristen 15. februar, desto større er sjansen for å få utfyllende tilbakemeldinger til å forbedre søknaden før endelig innleveringsfrist 15. mars. Jo flere tilbakemeldinger som følges opp, desto større er sannsynligheten for tildeling av midler!

 

Ønsker alle en god helg, og forhåpentligvis får vi kontakt!

 

Mvh,

 

Arash Bagharzadeh

 

Prosjektkoordinator - NDF